Forskere deltar i den nasjonale forskerskolen DIGIT

DIGIT er en av 12 nye nasjonale forskerskolen som er finansiert av Forskningsrådet. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) bidrar med temaer som sikkerhet, overvåkning og privatliv inn i forumet.

Instituttleder Helene Gundhus, professor Mareile Kaufmann og professor Katja Franko avbildet inne på instituttet.

Instituttleder Helene Gundhus ved IKRS, professor Mareile Kaufmann og professor Katja Franko er med i den nye nasjonale forskerskolen DIGIT som handler om digitalisering, kultur og samfunn. Foto: Maud Hol / UiO.

Den nye nasjonale forskerskolen DIGIT handler om digitalisering, kultur og samfunn, og skal utdanne og utvikle neste generasjons forskere og innovatører. Forskerskolen ledes av Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) ved OsloMet. 

–  Fokuset er på å øke forståelsen for hvordan digitale prosesser virker sammen med sosiale og kulturelle endringer i samfunnet. Gjennom det settes deltagerne i stand til å kunne bidra til innovasjon og bærekraft i fremtidige roller i privat og offentlig sektor, fortalte leder for CEDIC og forskerskolen, Marit Haldar, til OsloMet tidligere i år (lenke).

DIGIT ved IKRS

DIGIT er et interdisiplinært forum hvor deltakerne kan forske på digitalisering i forhold til teori, metode, etikk og kjønnsaspekter, og veien fra forskning til praksis. Deltakerne vil få spesialiserte kurs, faglig veiledning og tilgang til faglig nettverk.

–  Det er flott at vi er med, og det blir spennende å følge med på utviklingen av DIGIT, forteller instituttleder ved IKRS, Helene Gundhus.

Å delta i forumet vil være en unik mulighet til å kvalifisere seg og bygge nettverk. Man vil få individuelle tilbakemeldinger, og den tette kontakten med praksisfeltet kan åpne opp for nye veier etterpå, enten man er ph.d.-stipendiat eller postdoktor.

– IKRS sitt bidrag handler særlig om sikkerhet, overvåkning og privatliv – noe som diskuteres her på instituttet under slagordet «digital kriminologi». Vi er spesielt glad for at forskerskolen også er rettet mot postdoktorer som ofte mangler egne fora for faglig videreutdanning, forteller professor Mareile Kaufmann som også er medlem av DIGIT.

Starter høsten 2022

Forskerskolen er et supplement til doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet. DIGIT vil ta imot 20 toppkvalifiserte ph.d.-stipendiater og postdoktorer hvert år frem til 2029. Første gruppe starter opp høsten 2022.

Mer informasjon om programmet og søknadsskjema

Samarbeidspartnere

Forskerskolen skal bringe sammen universitetsmiljø og samarbeidspartnere. Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) ved OsloMet er vertskap for den nye skolen. De andre samarbeidspartnerne er:

  • Institutt for samfunnsforskning, Nord universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge
  • Digitaliseringsdirektoratet, KS, LO, NAV, selskapet No Isolation og Spekter

Se også:

Av Maud Hol
Publisert 17. aug. 2022 15:39 - Sist endra 15. sep. 2022 11:20