Nina Sunde er tildelt pris for sin artikkel

Tidsskriftet Science & Justice har kunngjort vinneren av beste publiserte forskningsartikkel i 2021.

Bildet viser Nina Sunde sittende ute med gress, trær og en bygning i bakgrunnen.

Nina Sunde har fått pris for artikkel publisert i Science & Justice. Foto: Silje Pilberg.

Nina Sunde tildeles "PW Allen Award" for artikkelen "What does a digital forensics opinion look like? A comparative study of digital forensics and forensic science reporting practices". Prisen deles ut til den mest merriterte artikkelen publisert i Science & Justice i 2021.

– Gratulerer til Sunde! Å få akedemisk anerkjennelse for et så grundig og nyskapende arbeid som også har stor betydning for praksisfeltet er stor stas, forklarer instituttleder Helene Gundhus. 

Dataetterforskernes rapportering og dokumentasjonspraksis

I artikkelen undersøker Sunde hvilke konklusjoner og hvilke begreper for sikkerhet dataetterforskerne har brukt i sin praksis og som sier noe om bevisets verdi. Sunde har sammenlignet resultatene med et studie av åtte andre kriminaltekniske disipliner. Analysen viste at dataetterforskerne brukte kategoriske konklusjoner. De brukte også en mengde ulike uttrykk for sikkerhet uten å henviste til en etablert forståelse av disse begrepene.

Det mest kritiske funnet var imidlertid betydelige mangler i dokumentasjonspraksisen. Dette er informasjon som er avgjørende for å kunne gjøre en kritisk vurdering av hvordan dataetterforskningsprosessen ble gjennomført og dens resultater. Denne utfordringen så ut til å være gjeldende også for de kriminaltekniske disiplinene artikkelforfatteren sammenlignet med.

Sunde er ekstern ph.d.-kandidat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og er ansatt ved Politihøgskolen. 

Les artikkelen:

Informasjon om prisen:

Kontaktinformasjon:

Publisert 14. juni 2022 13:00 - Sist endra 14. juni 2022 13:02