CRIMEANTHROP

Strafferett og utrydningstruede dyrs rettigheter i antropocen, menneskets tidsalder

Foto:Scanpix
Foto: Scanpix.

Om prosjektet

CRIMEANTHROP vil utforske regulering, rasjonalet bak og lovhåndhevelsen tilknyttet utrydningstruede dyrearter.

CRIMEANTHROP vil forske på dyrenes beskyttelse og mangel på beskyttelse, og analysere:

  • Forvaltningen 
  • Menneske-dyr-relasjoner og
  • Ville dyrs rettigheter

Effektene av politikken på området og de internasjonale konvensjonene, CITES [Konvensjonen som regulerer handel med truede dyre-og plantearter] og Bern-konvensjonen er sentrale i prosjektet. CRIMEANTHROP vil se på disse konvensjonenes betydning for lovlig og ulovlig handel med truede dyrearter (CITES) og beskyttelsen av truede rovdyr (Bern).

Prosjektet omfatter forskning i fire land: Norge, Spania, Tyskland og Storbritannia. CRIMEANTHROPs hypoteser er at budskapene som formidles gjennom konvensjonene og deres gjennomføring er tvetydige:

  • De feiler i å lære mennesker om betydningen av å beskytte ville dyr av truede arter,
  • Individuell beskyttelse og artsbeskyttelse er for dårlig integrert i konvensjonenes medlemslands forvaltning.
  • Dette resulterer i fortsatt utbytting og mishandling.

Hvis hypotesene stemmer, er utrydningstruede dyr ikke bare dårlig beskyttet, men menneskets utrydning av andre arter forsterkes.

Prosjektets hovedspråk er engelsk. Du kan lese mer om CRIMEANTHROP på den engelske nettsiden.

Finansiering

Strafferett og utrydningstruede dyrs rettigheter i antropocen, menneskets tidsalder (CRIMEANTHROP) er finansiert av FRIPRO- programmet ved Norges Forskningsråd.

Ekspertpanel tilknyttet prosjektet

CRIMEANTHROP på Radio

CRIMEANTHROP i nettaviser

CRIMEANTHROP på YouTube

Publisert 8. mars 2019 15:22 - Sist endret 16. aug. 2021 13:32