CRIMEANTHROP

Strafferett og utrydningstruede dyrs rettigheter i antropocen, menneskets tidsalder

Tre ulver som uler i skogen.

Foto: Scanpix

Om prosjektet

CRIMEANTHROP vil utforske regulering, rasjonalet bak og lovhåndhevelsen tilknyttet utrydningstruede dyrearter.

CRIMEANTHROP vil forske på dyrenes beskyttelse og mangel på beskyttelse, og analysere:

 • Forvaltningen 
 • Menneske-dyr-relasjoner
 • Ville dyrs rettigheter

Effektene av politikken på området og de internasjonale konvensjonene, CITES [Konvensjonen som regulerer handel med truede dyre-og plantearter] og Bern-konvensjonen er sentrale i prosjektet. CRIMEANTHROP vil se på disse konvensjonenes betydning for lovlig og ulovlig handel med truede dyrearter (CITES) og beskyttelsen av truede rovdyr (Bern).

Prosjektet omfatter forskning i fire land: Norge, Spania, Tyskland og Storbritannia. CRIMEANTHROPs hypoteser er at budskapene som formidles gjennom konvensjonene og deres gjennomføring er tvetydige:

 • De feiler i å lære mennesker om betydningen av å beskytte ville dyr av truede arter,
 • Individuell beskyttelse og artsbeskyttelse er for dårlig integrert i konvensjonenes medlemslands forvaltning.
 • Dette resulterer i fortsatt utbytting og mishandling.

Hvis hypotesene stemmer, er utrydningstruede dyr ikke bare dårlig beskyttet, men menneskets utrydning av andre arter forsterkes.

Prosjektets hovedspråk er engelsk. Du kan lese mer om CRIMEANTHROP på den engelske nettsiden.

Delprosjekt
 

 • Trafficking av dyr. Kontroll, håndheving og artsrettferdighet
 • Rovdyrforvaltning kontra dyrs egenverdi
 • Det juridiske og moralske grunnlaget for CITES og BERN konvensjonen
 • Implementeringen og håndhevelsen av CITES og BERN konvensjonen i Storbrittania og Nord-Irland
 • Implementeringen og håndhevelsen av CITES og BERN konvensjonen i Tyskland
 • Implementeringen og håndhevelsen av CITES og BERN konvensjonen i Spania

Finansiering

Strafferett og utrydningstruede dyrs rettigheter i antropocen, menneskets tidsalder (CRIMEANTHROP) er finansiert av FRIPRO- programmet ved Norges Forskningsråd.

Ekspertpanel tilknyttet prosjektet

CRIMEANTHROP på Radio

CRIMEANTHROP i nettaviser

CRIMEANTHROP på YouTube

Publikasjoner

 • Sollund, Ragnhild (2022). Handel med truede dyrearter og håndhevelse i Norge: foreløpige resultater fra CRIMEANTHROP. Miljøkrim : tidsskrift for miljøkriminalitet. ISSN 1501-5920.
 • Sollund, Ragnhild (2022). Handelen med ville og eksotiske dyr i Norge: Død og pine? Miljøkrim : tidsskrift for miljøkriminalitet. ISSN 1501-5920.
 • Sollund, Ragnhild (2022). Grønn kriminologi. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Rodriguez Goyes, David (2022). The importance of stories in wildlife management (in press). Ecological Management & Restoration. ISSN 1442-7001.
 • Rodriguez Goyes, David (2022). National legislative adoption of international wildlife law after treaty ratification (in press). Crime, law and social change. ISSN 0925-4994.
 • Sollund, Ragnhild (2022). Wildlife trade and law enforcement: A proposal for a remodelling of CITES incorporating species justice, ecojustice, and environmental justice. International journal of offender therapy and comparative criminology. ISSN 0306-624X. doi: 10.1177/0306624X221099492.
 • Sollund, Ragnhild (2021). The development of the enforcement of CITES in Norway: Discretionary omissions and theriocides. Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1). doi: 10.17345/rcda3086. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild & Rodriguez Goyes, David (2021). State-organized crime and the killing of wolves in Norway. Trends in Organized Crime. ISSN 1084-4791. 24, s. 467–484. doi: 10.1007/s12117-021-09420-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rodriguez Goyes, David (2021). CONTENDING PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS IN INTERNATIONAL WILDLIFE LAW: A DISCOURSE ANALYSIS OF CITES AND THE BERN CONVENTION . Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1), s. 1–35. doi: 10.17345/rcda3051. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild (2021). Introduction to the special issue of CRIMEANTHROP: Criminal Justice, wildlife conservation and animal rights in the ANTHROPOCENE. Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1). doi: 10.17345/RCDA3112. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild (2021). Green Criminology: Its Foundation in Critical Criminology and the Way Forward. . The Howard Journal of Communications. ISSN 1064-6175. 60(3), s. 304–322. doi: 10.1111/hojo.12421. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Martine S. B. (2021). “Humane Theriocides”: Traces of Compassion for Animals in the Norwegian Legal Discourse on Illegal Bear and Wolf Killings. Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1). doi: 10.17345/rcda3085. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rodriguez Goyes, David; Sollund, Ragnhild; Abaibira, Mireya Astroina; Baicué1, Pablo; Cuchimba, Angie & Ñeñetofe, Deisy Tatiana Ramos [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Southern Green Cultural Criminology and Environmental Crime Prevention: Representations of Nature Within Four Colombian Indigenous Communities. Critical Criminology. ISSN 1205-8629. 29, s. 469–485. doi: 10.1007/s10612-021-09582-0.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Forskerens frihet og plikt til å tale dyrenes sak. I Pettersen, Arnfinn (Red.), Ingen frihet uten ytringsfrihet. Humanist Forlag. ISSN 978-82-8282-205-3.
 • Sollund, Ragnhild (2019). Wildlife Management, Species Injustice and Ecocide in the Anthropocene. Critical Criminology. ISSN 1205-8629. s. 1–19. doi: 10.1007/s10612-019-09469-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sollund, Ragnhild (2022). Environmental Crime & Gender: Wildlife Crime and Gender.
 • Sollund, Ragnhild (2022). Wildlife trade, law enforcement and a proposal for a radical shift in nature conservation.
 • Sollund, Ragnhild; Wyatt, Tanya; Stefes, Christoph; Goyes, David Rodríguez; Brisman, Avi & South, Nigel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). CRIMEANTHROP.
 • Sollund, Ragnhild (2022). Wildlife trafficking, enforcement and species justice - Invited speech for of Centre for Human/Animal Studies .
 • Sollund, Ragnhild (2022). Roundtable presentation: Eating ET: Carnism, veganism and animal abuse.
 • Sollund, Ragnhild; Stefes, Christoph & South, Nigel (2022). Panel: Criminal justice, Wildlife Conservation and Animal Rights in the Anthropocene: Findings from a Research Project. Paper: Wildlife Trafficking in Norway and the Enforcement of CITES: Trends from a Decade.
 • Lie, Martine S. B. (2022). Project update.
 • Stefes, Christoph & Sollund, Ragnhild (2022). Presentation of findings from case study– Germany. The implementation and enforcement of CITES and the Bern Convention.
 • Rodriguez Goyes, David (2022). The importance of stories in wildlife management.
 • Rodriguez Goyes, David & Sollund, Ragnhild (2022). State-organized crime and the killing of wolves in Norway.
 • Rodriguez Goyes, David (2022). The importance of stories in wildlife management.
 • Sollund, Ragnhild (2022). Presentation of findings from case study–Norway: Wildlife trafficking: Control, enforcement and species justice.
 • Fajardo, Teresa & Sollund, Ragnhild (2022). Presentation of findings from case study–Spain. The implementation and enforcement of CITES and the Bern Convention .
 • Wyatt, Tanya & Sollund, Ragnhild (2022). Presentation of findings from case study – UK. The implementation and enforcement of CITES and the Bern Convention. .
 • Sollund, Ragnhild (2021). Slipp dyrene fri, det er vår! . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Hvor mye skal ulven tåle? . Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Wildlife trade and crime.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Ulovlig handel med truede arter.
 • Rodriguez Goyes, David (2021). Ratification, so what? The Norwegian adoption of international wildlife law.
 • Lie, Martine S. B. (2021). Presentation of research from Norway: “Humane Theriocides”: Traces of Compassion for Animals in the Norwegian Legal Discourse on Illegal Bear and Wolf Killings.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Presentation of research from Norway: The Development of Enforcement of CITES in Norway: Discretionary Omissions and Theoricides.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Norge skyter ulv ulovlig. Kan vi da forvente at andre land tar vare på sine truede arter? Forskersonen.no.
 • Sollund, Ragnhild (2021). CRIMEANTHROP.
 • Sollund, Ragnhild & Topdahl, Rolv Christian (2020). Mener Kina ikke går langt nok i å forhindre en ny pandemi. NRK.
 • Sollund, Ragnhild (2020). Internasjonale konvensjoner rettferdiggjør handel med ville dyr . [Fagblad]. Apollon.
 • Lie, Martine S. B. (2020). An assessment of NGOs’ use of “lawfare” as a strategy to ensure compliance with the Bern Convention and protection of endangered large predators in Norway.
 • Sollund, Ragnhild (2019). The Critical Criminologist: Spotlight. The Critical Criminologist: Spotlight. 27(2).
 • Sollund, Ragnhild & Myrtveit, Aase Cathrine (2019). Handel med ville dyr. NRK.
 • Sollund, Ragnhild & Ystehede, Per Jørgen (2019). International conventions on the wrong track . [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Rodríguez Goyes, David (2019). Legal and moral foundations of CITES and Bern conventions: Priorities, conflicts and ambiguities.
 • Lie, Martine Synnøve Bergersen (2019). Large predator management versus the intrinsic value of animals.
 • Ystehede, Per Jørgen & Sollund, Ragnhild (2019). Internasjonale konvensjoner på villspor. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Sollund, Ragnhild (2019). Crimeanthrope .
 • Sollund, Ragnhild (2019). Ikke lat som om de er beskyttet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Sollund, Ragnhild (2019). Troféjakt, konservering og etikk. [Avis]. Dagens Næringsliv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. mars 2019 15:22 - Sist endret 15. nov. 2022 15:33