CRIMEANTHROP

Strafferett og utrydningstruede dyrs rettigheter i antropocen, menneskets tidsalder

Foto:Scanpix
Foto: Scanpix.

Om prosjektet

CRIMEANTHROP vil utforske regulering, rasjonalet bak og lovhåndhevelsen tilknyttet utrydningstruede dyrearter.

CRIMEANTHROP vil forske på dyrenes beskyttelse og mangel på beskyttelse, og analysere:

 • Forvaltningen 
 • Menneske-dyr-relasjoner og
 • Ville dyrs rettigheter

Effektene av politikken på området og de internasjonale konvensjonene, CITES [Konvensjonen som regulerer handel med truede dyre-og plantearter] og Bern-konvensjonen er sentrale i prosjektet. CRIMEANTHROP vil se på disse konvensjonenes betydning for lovlig og ulovlig handel med truede dyrearter (CITES) og beskyttelsen av truede rovdyr (Bern).

Prosjektet omfatter forskning i fire land: Norge, Spania, Tyskland og Storbritannia. CRIMEANTHROPs hypoteser er at budskapene som formidles gjennom konvensjonene og deres gjennomføring er tvetydige:

 • De feiler i å lære mennesker om betydningen av å beskytte ville dyr av truede arter,
 • Individuell beskyttelse og artsbeskyttelse er for dårlig integrert i konvensjonenes medlemslands forvaltning.
 • Dette resulterer i fortsatt utbytting og mishandling.

Hvis hypotesene stemmer, er utrydningstruede dyr ikke bare dårlig beskyttet, men menneskets utrydning av andre arter forsterkes.

Prosjektets hovedspråk er engelsk. Du kan lese mer om CRIMEANTHROP på den engelske nettsiden.

Delprosjekt
 

 • Trafficking av dyr. Kontroll, håndheving og artsrettferdighet
 • Rovdyrforvaltning kontra dyrs egenverdi
 • Det juridiske og moralske grunnlaget for CITES og BERN konvensjonen
 • Implementeringen og håndhevelsen av CITES og BERN konvensjonen i Storbrittania og Nord-Irland
 • Implementeringen og håndhevelsen av CITES og BERN konvensjonen i Tyskland
 • Implementeringen og håndhevelsen av CITES og BERN konvensjonen i Spania

Finansiering

Strafferett og utrydningstruede dyrs rettigheter i antropocen, menneskets tidsalder (CRIMEANTHROP) er finansiert av FRIPRO- programmet ved Norges Forskningsråd.

Ekspertpanel tilknyttet prosjektet

CRIMEANTHROP på Radio

CRIMEANTHROP i nettaviser

CRIMEANTHROP på YouTube

Publikasjoner

 • Rodriguez Goyes, David (2021). CONTENDING PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS IN INTERNATIONAL WILDLIFE LAW: A DISCOURSE ANALYSIS OF CITES AND THE BERN CONVENTION . Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1), s. 1–35. doi: 10.17345/rcda3051. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild & Rodriguez Goyes, David (2021). State-organized crime and the killing of wolves in Norway. Trends in Organized Crime. ISSN 1084-4791. 24, s. 467–484. doi: 10.1007/s12117-021-09420-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Martine S. B. (2021). “Humane Theriocides”: Traces of Compassion for Animals in the Norwegian Legal Discourse on Illegal Bear and Wolf Killings. Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1). doi: 10.17345/rcda3085. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild (2021). Green Criminology: Its Foundation in Critical Criminology and the Way Forward. . The Howard Journal of Communications. ISSN 1064-6175. 60(3), s. 304–322. doi: 10.1111/hojo.12421. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild (2021). Introduction to the special issue of CRIMEANTHROP: Criminal Justice, wildlife conservation and animal rights in the ANTHROPOCENE. Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1). doi: 10.17345/RCDA3112. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild (2021). The development of the enforcement of CITES in Norway: Discretionary omissions and theriocides. Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1). doi: 10.17345/rcda3086. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sollund, Ragnhild (2019). Wildlife Management, Species Injustice and Ecocide in the Anthropocene. Critical Criminology. ISSN 1205-8629. s. 1–19. doi: 10.1007/s10612-019-09469-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Martine S. B. (2021). Presentation of research from Norway: “Humane Theriocides”: Traces of Compassion for Animals in the Norwegian Legal Discourse on Illegal Bear and Wolf Killings.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Wildlife trade and crime.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Ulovlig handel med truede arter.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Hvor mye skal ulven tåle? . Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Slipp dyrene fri, det er vår! . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Norge skyter ulv ulovlig. Kan vi da forvente at andre land tar vare på sine truede arter? Forskersonen.no.
 • Rodriguez Goyes, David (2021). Ratification, so what? The Norwegian adoption of international wildlife law.
 • Sollund, Ragnhild (2021). Presentation of research from Norway: The Development of Enforcement of CITES in Norway: Discretionary Omissions and Theoricides.
 • Sollund, Ragnhild & Topdahl, Rolv Christian (2020). Mener Kina ikke går langt nok i å forhindre en ny pandemi. NRK.
 • Sollund, Ragnhild (2020). Internasjonale konvensjoner rettferdiggjør handel med ville dyr . [Fagblad]. Apollon.
 • Lie, Martine S. B. (2020). An assessment of NGOs’ use of “lawfare” as a strategy to ensure compliance with the Bern Convention and protection of endangered large predators in Norway.
 • Lie, Martine Synnøve Bergersen (2019). Large predator management versus the intrinsic value of animals.
 • Rodríguez Goyes, David (2019). Legal and moral foundations of CITES and Bern conventions: Priorities, conflicts and ambiguities.
 • Ystehede, Per Jørgen & Sollund, Ragnhild (2019). Internasjonale konvensjoner på villspor. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Sollund, Ragnhild (2019). Troféjakt, konservering og etikk. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sollund, Ragnhild (2019). Ikke lat som om de er beskyttet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Sollund, Ragnhild (2019). Crimeanthrope .
 • Sollund, Ragnhild & Myrtveit, Aase Cathrine (2019). Handel med ville dyr. NRK.
 • Sollund, Ragnhild (2019). The Critical Criminologist: Spotlight. The Critical Criminologist: Spotlight. 27(2).
 • Sollund, Ragnhild & Ystehede, Per Jørgen (2019). International conventions on the wrong track . [Internett]. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. mars 2019 15:22 - Sist endret 8. juni 2022 15:56