Ragnhild Sollund

Bilde av Ragnhild Sollund
English version of this page
Telefon +47 22850124
Mobiltelefon +47 92863397
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Sollund har primært jobbet med problemstillinger knyttet til:

 • grønn kriminologi
 • politisosiologi
 • migrasjon, innvandring og kriminalitet

Sollund er p.t. leder for prosjektet CRIMEANTHROP: Criminal justice, wildlife conservation and animal rights in the Anthropocene, finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program. Prosjektet vil studere implementeringen av CITES (The convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora) og Bernkonvensjonen (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) i Norge, Spania, Tyskland og Storbritannia.

Sollund har publisert bredt innenfor grønn kriminologi det siste tiåret med et særlig fokus på forvaltning av og handel med utrydningstruede dyrearter i Norge, Colombia og Brasil. 

Bakgrunn

Ragnhild Sollund er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo. Hun ble dr. polit. på avhandlingen Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv i 2003. Sollund har blant annet jobbet som forsker I på NOVA og ledet en rekke prosjekter, bl.a. om flyktninger og innvandrerkvinners forhold på arbeidsmarkedet og politiets behandling av etniske minoriteter.

Priser

Tildelt Energy Globe Award, Norway (2015), for forskning på ulovlig handel med truede dyrearter og Choice Outstanding Academic Title (2016), for Green harms and crimes. Critical criminology in a changing world. Palgrave MacMillan.

Verv

 • World Bank ekspert på handel med truede dyrearter
 • Medlem i IUCN
 • Medlem i stipendkomiteen til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Medlem i programrådet for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Referee for rapport på oppdrag av EU utgitt av Ecologic Institute, Berlin
 • Medlem i evalueringskomiteen for tilsetting av professor i kriminologi, Universitetet i København
 • Ekstern konsulent for det nederlandsk forskningsrådet
 • Ekstern konsulent for SONATA (Det polske forskningsrådet?
 • Ekstern konsulent for Riksbankens jubileumsfond, Sverige
 • Ekstern konsulent for Det danske velferdsinstituttet 
 • På editorial board for Critical Criminology
 • På editorial board for  Politics and animals
 • På editorial board for Journal of Green Economics  
 • På  editorial board for International journal for crime, justice and social democracy
 • Redaksjonsmedlem Sosiologi i dag
 • Referee for Young, Critical Criminology, Critical Psychology, Sosiologi i dag, Søkelys på arbeidsmarkedet, Tidsskrift for kvinne og kjønnsforskning, Norwegian journal for migration research, Equal Opportunities International, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Policing: An international journal of police strategies & management, International migration, Australian and New Zealand journal of Criminology, Social and  Cultural Geography, Society & Animals, Utrecht Law Journal, Asian Journal of Criminology, NORA (Nordic journal of feminist and gender research) Nordic journal for migration research, Journal of Green Economics, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy.

Gjesteredaktør for: Critical Criminology, Theoretical Criminology og International Journal for Crime, Justice and Social Democracy.

Samarbeid

Partner i forskningsprosjektet EFFACE European Union Action to Fight Environmental Crime, som var finansiert av Europakommisjonen, FP7 (2012-2016). Prosjektleder for Criminal Justice wildlife conservation and animal rights in the anthropocene (CRIMEANTHROP) med samarbeidspartnere fra Storbritannia, Tyskland, Spania, Colombia, USA og Norge.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Kriminalitet og avvik, Marginalisering, Grønn kriminologi, Dyremishandling, Miljøkriminalitet
Publisert 4. des. 2019 13:21 - Sist endret 10. feb. 2021 19:40

Prosjekter

Forskergrupper