Ingunn Ikdahl

Professor
Image of Ingunn Ikdahl
Norwegian version of this page
Phone +47 228 50046
Available hours Friday 9-10. To ensure that I am available, I recommend sending an e-mail before showing up.
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Ingunn Ikdahl was born 1976, and received her cand.jur. degree at the University of Oslo, 2003. As research assistant at the Department of Public and International Law 1999-2000, she wrote her student dissertation on the human rights protection for women’s land use, using the Tanzanian land tenure reform as point of departure to analyze developments in the concept of property rights. She studied EU law, international trade law and environmental law at the University of Nottingham 2002-2003.

Her doctoral thesis, “Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania» (2010) combines analysis of the developments in international human rights law concerning rights to property, land and housing with a case study of national and local law in Tanzania.

Ikdahl was postdoctoral research fellow on the project Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: Actors, norms and institutions from 2012 to 2014, before becoming associate professor at the Department of Public and International Law in July 2014, then Professor since 15 September 2016.

Fields of interest

Ikdahl’s main field of interest is the role of law for people’s livelihood, with particular attention to questions concerning the welfare state, care work and rights to natural resources. In the field of human rights law, she has focused on protection against discrimination as well as economic and social rights. Gender perspectives, interdisciplinarity and legal pluralism are other general perspectives in her research.

In Norwegian law, Ikdahl is conducting teaching and research in the fields of equality and discrimination law, welfare law, social security and human rights.

Ikdahl has also a long-term history of legal research and teaching in southern and eastern Africa, as well as in the field of law and development. Her focus has been on women’s law, human rights, development cooperation and international law generally, and rights to property, housing, land and water specifically. She was involved in establishing EDOLAD, a European Joint Doctorate Programme in Law and Development, and is currently on the board of this programme as well as teaching core curriculum modules. She is also teaching and supervising at the master programme in women’s law at the Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law SEARCWL, University of Zimbabwe.

Tags: Non-discrimination, Equality, Women’s rights, Human rights, Human rights and development, Socio-economic rights, Law and development, International law, Welfare law, Social security

Publications

 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  5(3), s 28- 45 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03 Show summary
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Tolkningstvil og tillit. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  30(2), s 40- 44 Show summary
 • Ikdahl, Ingunn (2019). "Før ble de absorbert av storfamilien..." Individer og relasjoner i folketrygdlovens etterlatteytelser, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 161 - 181
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Om kvinnerett og kjønnsperspektiv, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 26.  s 659 - 682 Full text in Research Archive.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 250 - 260
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis? Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 309 - 320
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Rett til tilrettelegging i barnehagen? En tredelt analyse av velferdsrettigheter, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 4.  s 85 - 116
 • Syse, Aslak & Ikdahl, Ingunn (2016). Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 333- 359 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-04-03
 • Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn & Kameri-Mbote, Patricia (2015). Turning the Tide: Engendering the Human Right to Water and Sanitation, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Chapter 2.  s 32 - 80
 • Ikdahl, Ingunn (2015). De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS, I: Biørn Bogstad (red.),  Trygd og pensjon i EØS.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48768-0.  Kapittel 6.  s 108 - 127
 • Ikdahl, Ingunn (2014). Om rettsvitenskap og internasjonalisering : fagutvikling ved kvinnerettsmiljøet i Oslo i perioden 1985-2013. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  37(1 = 144), s 96- 116
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Et lærestykke: Kvinneretten og internasjonaliseringen, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Kapittel.  s 151 - 164
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Multiple threats, manifold strategies. Women, the state and secure tenure at the interface of human rights and local practices in Dar es Salaam, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  Kap. 8.  s 169 - 193

View all works in Cristin

 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (red.) (2016). Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  298 s.

View all works in Cristin

 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2021). Kan hemmelighold stå i veien for krav på oppreisningserstatning?.
 • Ikdahl, Ingunn (2021, 18. februar). Fall med høg promille - men Edward får yrkesskadeerstatning. [Radio].  P2 nyhetsmorgen, samt nrk.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). "Never the twain shall meet?" Integrering av folketrygdloven og EØS-retten".
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Ikdahl, Ingunn (2021). COVID-19: Towards a Digital Fragmentation of the Right to Education?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Åpenhet og tillit etter trygdeskandalen. Show summary
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 04. august). Dagsnytt 18: Navskandalen: om granskingsutvalgets rapport. [TV].  NRK.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 24. april). Ein mogleg skandale i skandalen. [Tidsskrift].  Dag og Tid.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Etter NOU 2020:9 Blindsonen. Hvor står diskusjonen om trygdeskandalen nå?.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). EØS og trygd..
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 14. juni). Innslag på Søndagsrevyen, om offentlig tjenestepensjon. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 04. august). Intervju i Nyhetsettermiddag: NAV-skandalen: Om rapporten fra granskingsutvalget. [Radio].  NRK.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 02. november). Jussprofessor mener regjeringen har sluppet for billig unna i trygdeskandalen.  Dagsavisen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 22. februar). Jussprofessor: - Nav og departementet har sovet i timen.  Dagbladet.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). «NAV-skandalen» - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV?.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 01. mars). Nav har begått alvorlige lovbrudd som rammer mange i Trondheim.  Adresseavisa.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Polysentri, rettskildesløyfer og rammer: Trygdepraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Rettssikkerhet i velferdsstaten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  18(1), s 3- 6 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2020-01-01
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 14. juni). Thale får ikkje attlevandepensjon etter at sambuaren døydde. [Internett].  NRK.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygdepraksis som rettskilde: Polysentri, rettskildesløyfer og rammer.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). "Trygdeskandalen" - Hvordan kan vi forstå den, og hva kan vi lære?.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 11. november). Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret for at NAV tolker loven riktig?. [Radio].  Podkast: KAI-podden.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Departementets løypevalg i trygdeskandalen: Ut mot skavlen, uten kart. Show summary
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Ingen blindsone? Departementets kjennskap til gråsonen. Show summary
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Mindre åpenhet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Navs praksis var i departementets synsfelt, men ble likevel ikke sett. Show summary
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (red.) (2020). Retten i trygdeskandalen. Show summary
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Utredningen "Eksport av velferdsytelser" (2014): Vet vi det vi trenger å vite?. Show summary
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hellum, Anne & Ikdahl, Ingunn (2019). Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), in Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law.
 • Hellum, Anne & Ikdahl, Ingunn (2019). Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Barnepensjon, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 18.  s 859 - 881
 • Ikdahl, Ingunn (2019). EØS-retten hindrer ikke oppfølging. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 16 - Ytelser til tidligere familiepleier. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 17 - Ytelser til gjenlevende ektefelle. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 18 - Barnepensjon. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Fra arbeidsavklaring til fattigdom?.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 246- 249
 • Ikdahl, Ingunn (2019, 05. november). Intervju om trygdeskandalen. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019, 01. november). Intervju om trygdeskandalen. [TV].  Tv2 Nyhetskanalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019, 29. oktober). Intervju om trygdeskandalen. [TV].  Tv2 Nyhetskanalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019, 28. oktober). Intervju om trygdeskandalen. [TV].  Tv2 Nyhetskanalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Norge bommer gang på gang. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Renegotiating gender equality in a changing welfare state.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Rettskildebruk - og rettskildesløyfer - på trygderettens område.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til gjenlevende ektefelle, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 17.  s 827 - 858
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til tidligere familiepleier, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 16.  s 812 - 826
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Avsporing om Tolley-dommen. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian; Hennig, Martin & Wibye, Johan Vorland (2019). Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. Show summary
 • Skorgen, Torgeir; Berg-Nordlie, Mikkel & Ikdahl, Ingunn (2019). Rasisme, I:  Store Norske Leksikon.  Kunnskapsforlaget.  Artikkel.
 • Ikdahl, Ingunn (2018, 18. oktober). Advokater og jusprofessorer med på Kongens Kina-besøk. [Internett].  Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018, 05. januar). Den delte bevisbøra.  Dag og Tid.
 • Ikdahl, Ingunn (2018, 10. januar). Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?. [Internett].  Kilden Kjønnsforskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). On equality and difference: Care work as a prohibited ground of discrimination.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Researching discrimination and equality in relation to social welfare.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017, 17. januar). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett].  Forskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Between practice and law: women's rights to land and other property.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Bruk av trygderettspraksis som rettskilde: Rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Rettskildesløyfer. Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(3), s 124- 132 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Combining work and family: Family benefits, child care services – or both?.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Development aid as “crisis governance".
 • Ikdahl, Ingunn (2016). "Frihet, likhet og arbeidslinja". Om skiftende syn på trygdens rolle i å legge til rette for arbeid/familieliv.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Gender and human rights - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Sosiale rettigheter på retur?.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Trygderettens praksis som rettskilde - Om rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer.
 • Ikdahl, Ingunn & Arnesen, Gørill (2016). European joint doctorate in law and Development: Erfaringer fra etablering av et gradssamarbeid på ph.d-nivå.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2016). Introduksjon, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel.  s 17 - 33
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Ikdahl, Ingunn (2015). Connecting the dots. Property, housing and gender in international human rights law.
 • Ikdahl, Ingunn (2015). De grensekryssende familier som utfordring for norsk trygderett.
 • Ikdahl, Ingunn (2015). Grenseoverskridende familieliv.
 • Ikdahl, Ingunn (2014). Formell, uformell, ulovlig eiendomsrett? Betydningen av rettens mange ansikter for økonomiske og sosiale menneskerettigheter.
 • Ikdahl, Ingunn (2014). How to reach women who need legal aid?.
 • Ikdahl, Ingunn (2014). Inclusion in the background? The human right to water in multilateral water cooperation in Zimbabwe.
 • Ikdahl, Ingunn & Haveraaen, Sissel Berg (2014). Når kriser er hverdag. NRK Ytring.
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Familiepleie for statens regning? Pleiepenger etter ftrl. kap. 9.
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Gender and Human rights: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Human rights perspectives in the anthology "Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins".
 • Ikdahl, Ingunn (2013, 14. november). "International legal instruments for women's rights." Paneldebatt som del av konferansen "Women, Power and Politics: The Road to Sustainable Democracy". [Internett].  Konferanse, streamet på http://www.regjeringen.no.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Mar. 23, 2018 10:32 AM