Ingunn Ikdahl

Professor
Image of Ingunn Ikdahl
Norwegian version of this page
Phone +47 228 50046
Available hours Friday 9-10. To ensure that I am available, I recommend sending an e-mail before showing up.
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Ingunn Ikdahl was born 1976, and received her cand.jur. degree at the University of Oslo, 2003. As research assistant at the Department of Public and International Law 1999-2000, she wrote her student dissertation on the human rights protection for women’s land use, using the Tanzanian land tenure reform as point of departure to analyze developments in the concept of property rights. She studied EU law, international trade law and environmental law at the University of Nottingham 2002-2003.

Her doctoral thesis, “Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania» (2010) combines analysis of the developments in international human rights law concerning rights to property, land and housing with a case study of national and local law in Tanzania.

Ikdahl was postdoctoral research fellow on the project Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: Actors, norms and institutions from 2012 to 2014, before becoming associate professor at the Department of Public and International Law in July 2014, then Professor since 15 September 2016.

Fields of interest

Ikdahl’s main field of interest is the role of law for people’s livelihood, with particular attention to questions concerning the welfare state, care work and rights to natural resources. In the field of human rights law, she has focused on protection against discrimination as well as economic and social rights. Gender perspectives, interdisciplinarity and legal pluralism are other general perspectives in her research.

In Norwegian law, Ikdahl is conducting teaching and research in the fields of equality and discrimination law, welfare law, social security and human rights.

Ikdahl has also a long-term history of legal research and teaching in southern and eastern Africa, as well as in the field of law and development. Her focus has been on women’s law, human rights, development cooperation and international law generally, and rights to property, housing, land and water specifically. She was involved in establishing EDOLAD, a European Joint Doctorate Programme in Law and Development, and is currently on the board of this programme as well as teaching core curriculum modules. She is also teaching and supervising at the master programme in women’s law at the Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law SEARCWL, University of Zimbabwe.

Tags: Non-discrimination, Equality, Women’s rights, Human rights, Human rights and development, Socio-economic rights, Law and development, International law, Welfare law, Social security

Publications

 • Eenmaa, Helen; Goodwin, Morag; Ikdahl, Ingunn & Santocildes, Marta Enciso (2022). Away with oppressed methodology! Reflections on an experiment in Law & Development education. Verfassung und Recht in Übersee. ISSN 0506-7286. 55(2), p. 187–206. doi: 10.5771/0506-7286-2022-2-187.
 • Riise, Marie Wold & Ikdahl, Ingunn (2022). HR-2021-2126-A – Et lite skritt for sykepenger, et stort sprang for trygderettslig metode? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 19(1-2), p. 37–55. doi: 10.18261/teft.19.1.3. Full text in Research Archive
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Livsløp, normer og kropper: kjønnsperspektiv på velferdsretten. In Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Ed.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. p. 125–152. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.164.ch5. Full text in Research Archive
 • Ikdahl, Ingunn & Hellum, Anne (2022). Kjønnsperspektiver i og på retten. In Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Ed.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. p. 13–40. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.164.ch1. Full text in Research Archive
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Full text in Research Archive
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Masseforvaltning og rettssikkerhet. In Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (Ed.), Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss. p. 118–130.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Ikdahl, Ingunn (2021). COVID-19: Towards a Digital Fragmentation of the Right to Education? Yale Journal of International Law. ISSN 0889-7743.
 • Austgulen, Thea; Sperre, Maria de Michelis & Ikdahl, Ingunn (2021). Overlappende graviditeter og foreldrepenger. Om lesbiske mødres møte med en heteronormativ ordning. In Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Ed.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. p. 344–374.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Law after July 22 2011: Survivors, reconstruction and memory. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 5(3), p. 28–45. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03. Full text in Research Archive
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Tolkningstvil og tillit. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 30(2), p. 40–44.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Om kvinnerett og kjønnsperspektiv. In Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Ed.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. p. 659–682. Full text in Research Archive
 • Ikdahl, Ingunn (2019). "Før ble de absorbert av storfamilien..." Individer og relasjoner i folketrygdlovens etterlatteytelser. In Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Ed.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. p. 161–181.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner. In Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Ed.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. p. 250–260.

View all works in Cristin

 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Show all 7 contributors for this article] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 p. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Ikdahl, Ingunn (2022). Forskningsfronten i årene fremover. Samarbeid mellom akademia, departementet og Nav.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). EFTA-domstolen slår ned på nok en NAV-regel. [Internet]. Rett 24.
 • Ikdahl, Ingunn & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2022). NAV allierer seg med juss-forskerne: Skal sikre demokrati og rettsstat når maskinene overtar. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Hva gjør retten etter katastrofen?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Ikdahl, Ingunn (2022). Samarbeidet mellom NAV og UiO: Det juridiske fakultet.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Fra saksbehandler til system. Kunstig intelligens i velferdsstaten.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Fra saksbehandler til robot? Kunstig intelligens i velferdsstaten.
 • Ikdahl, Ingunn & Köhler-Olsen, Julia (2021). Varm favn? Rettssikkerhet i et arbeidsorientert trygdesystem.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). De «innvandrede rettskilder» og velferdsretten.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2021). Den siste steinen må snus. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ny praksis rundt eksport av kontantstøtte – rot uten rydding. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Retten til helse - også i fengsel?
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Hva vet vi om rettens rolle?
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Kjønn og skjønn i den velferdsrettslige responsen på 22. juli?
 • Ikdahl, Ingunn & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). 22. juli. [Internet]. Jusspodden, Moderne media.
 • Ikdahl, Ingunn & Rognlien, Ida Gundersby (2021). The right to healthcare services in prison.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). "Never the twain shall meet?" Integrering av folketrygdloven og EØS-retten".
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2021). Kan hemmelighold stå i veien for krav på oppreisningserstatning?
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Fall med høg promille - men Edward får yrkesskadeerstatning. [Radio]. P2 nyhetsmorgen, samt nrk.no.
 • Ikdahl, Ingunn & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Kunstig intelligens som verktøy for billedbruk.
 • Ugelvik, Thomas & Ikdahl, Ingunn (2020). Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Polysentri, rettskildesløyfer og rammer: Trygdepraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). EØS og trygd.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Utredningen "Eksport av velferdsytelser" (2014): Vet vi det vi trenger å vite?
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Åpenhet og tillit etter trygdeskandalen.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Mindre åpenhet. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret for at NAV tolker loven riktig? [Radio]. Podkast: KAI-podden.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Etter NOU 2020:9 Blindsonen. Hvor står diskusjonen om trygdeskandalen nå?
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygdepraksis som rettskilde: Polysentri, rettskildesløyfer og rammer.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Departementets løypevalg i trygdeskandalen: Ut mot skavlen, uten kart.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Navs praksis var i departementets synsfelt, men ble likevel ikke sett.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Ingen blindsone? Departementets kjennskap til gråsonen.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Retten i trygdeskandalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Nav har begått alvorlige lovbrudd som rammer mange i Trondheim. [Newspaper]. Adresseavisa.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Innslag på Søndagsrevyen, om offentlig tjenestepensjon. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Thale får ikkje attlevandepensjon etter at sambuaren døydde. [Internet]. NRK.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Jussprofessor: - Nav og departementet har sovet i timen. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Ein mogleg skandale i skandalen. [Journal]. Dag og Tid.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). "Trygdeskandalen" - Hvordan kan vi forstå den, og hva kan vi lære?
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). «NAV-skandalen» - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV? .
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Avsporing om Tolley-dommen. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). EØS-retten hindrer ikke oppfølging. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [TV]. Tv2 Nyhetskanalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [TV]. Tv2 Nyhetskanalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [TV]. Tv2 Nyhetskanalen.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Norge bommer gang på gang. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Renegotiating gender equality in a changing welfare state.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 18 - Barnepensjon. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 17 - Ytelser til gjenlevende ektefelle. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 16 - Ytelser til tidligere familiepleier. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Hellum, Anne & Ikdahl, Ingunn (2019). Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
 • Skorgen, Torgeir; Berg-Nordlie, Mikkel & Ikdahl, Ingunn (2019). Rasisme, Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. p. 246–249.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Fra arbeidsavklaring til fattigdom?
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Rettskildebruk - og rettskildesløyfer - på trygderettens område.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Barnepensjon. In Narvland, Runar (Eds.), Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205517592. p. 859–881.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til gjenlevende ektefelle. In Narvland, Runar (Eds.), Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205517592. p. 827–858.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til tidligere familiepleier. In Narvland, Runar (Eds.), Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205517592. p. 812–826.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Den delte bevisbøra. [Newspaper]. Dag og Tid.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Advokater og jusprofessorer med på Kongens Kina-besøk. [Internet]. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap? [Internet]. Kilden Kjønnsforskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Researching discrimination and equality in relation to social welfare.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). On equality and difference: Care work as a prohibited ground of discrimination.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten.
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 4(3), p. 124–132. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Rettskildesløyfer. Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Between practice and law: women's rights to land and other property.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Bruk av trygderettspraksis som rettskilde: Rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internet]. Forskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Gender and human rights - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud. regjeringen.no.
 • Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian; Hennig, Martin & Wibye, Johan Vorland (2019). Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. Arbeids- og velferdsdirektoratet.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Mar. 23, 2018 10:32 AM