Aktuelle saker

Nettverk for barnerettsforskning
Publisert 3. okt. 2017 11:35

Nettverket vil primært bestå av jurister fra nordiske universiteter, høgskoler og institutter som forsker på barns rettslige stilling.

Stortinget
Publisert 6. sep. 2017 13:39

Forskergruppen VERDI har laget en samleside med informasjon om Solberg-regjeringens forslag til lovendringer på diskriminerings- og likestillingsfeltet.

Publisert 13. mars 2017 11:42

Internasjonale menneskerettighetsorganer benytter i stor grad et voksenperspektiv når de behandler rettighetene til personer med interkjønn. – Det er på tide å se dette fra barnas perspektiv, sier forsker.

Publisert 31. jan. 2017 13:59

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

Publisert 15. feb. 2016 13:30

Barn i Norge møter daglig på utfordringer når deres juridiske kjønn ikke stemmer overens med egen kjønnsidentitet. I Norge har ikke barna lov til å skifte kjønn før de er 18 år. Nå har det kommet et nytt lovforslag.

Publisert 17. sep. 2012 12:07

Barn vil gjerne høres om bosted og samvær med skilte foreldre når retten spør dem. Og de blir lyttet til!  

Publisert 10. mai 2012 13:40

- Barn skal selv bestemme hvilken religion de vil tilhøre og hvilke religiøse normer de vil følge. Juridisk forskning viser at foreldre kan og skal veilede, men ikke tvinge barn inn i religiøse spor.

Publisert 9. nov. 2011 14:49

På slutten av 80-tallet startet et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, UiO, og University of Zimbabwe, for å styrke kvinners rettigheter og øke deres bevissthet om rettssystemet i det sørlige Afrika. Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, har vært med fra starten og er den som har fulgt utviklingen nøye gjennom ca. 20 år.

Publisert 22. des. 2010 00:12

– Vi er stolte over at en så fremtredende representant for norsk barnerettsforskning er valgt inn i et organ som er så viktig for barns rettigheter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Les mer i Regjeringens pressemelding om utnevnelsen.