Ugyldighet og nullitet

Forvaltningsrettsmiljøet ved institutt for offentlig rett inviterer til et seminar om ugyldighet og nullitet. Seminaret behandler rettsteoretiske og nordiske perspektiver av ugyldighet og nullitet i forvaltningsretten.

Program

Tirsdag 15. november

I Professorboligen i Universitetshagen.

15:15  Velkommen ved Christoffer C. Eriksen

15:30  Ogitligt, olagligt, olämpligt - förutsättningar för ändring av förvaltningsbeslut i svensk rätt
Docent Henrik Wenander Lunds Universitet
Kommentar ved Erik Boe

16:30  Koblingssentralmetaforen og forvaltningsrettslig ugyldighet
Professor Alf Petter Høgberg / Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Kommentar ved Inger Johanne Sand

17:00  Normteori og praktisk jus – særlig om såkalte kvalifikasjonsnormer (herunder: ugyldighetsnormer) og deres forhold til rettsdogmatikken
Professor Trond Solvang / Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
Kommentar ved Alf Petter Høgberg

17:30  Ugyldighetsbegrepet i forvaltningsretten – en faglig og rettssikkerhetsmessig avsporing?
Professor Jan F. Bernt / Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Kommentar ved Alf Petter Høgberg

18:15  Slutt

Onsdag 16. November

I møterom 326, 3. etasje, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47. 

10:15  Oppstart

10:30  Ugyldighed og nullitet i dansk ret
Professor Søren MørupAarhus Universitet
Kommentar ved Erik Boe

11:30  «Angripelighet» og «nullitet» - utgangspunkter for analysen eller navn på resultatet
Professor Tarjei Bekkedal / Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
Kommentar ved Christoffer C. Eriksen

12:00  Et innholdsbestemt ugyldighetsbegrep
Stipendiat Henriette Tøssebro / Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Kommentar ved Inger Johanne Sand

12:30  Avslutning av seminaret

Arrangementet er åpent for alle, men påmelding er nødvendig på grunn av servering.

Velkommen!

Publisert 23. juni 2016 13:14 - Sist endret 27. mars 2020 11:38