Lunsjseminar

I 2016 vil det bli arrangert flere forvaltningsrettslige lunsjseminarer ved Institutt for offentlig rett.

Det serveres lunsj fra kl 12.00. Det det faglige programmet begynner kl 12.15.

Deltakelse på seminaret krever påmelding til oyvind.henden@jus.uio.no

Ønsker du informasjon om arrangementene på e-post?

Meld deg på e-postliste her

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Det er i dag både erkjent og erfart at EØS-rettens krav til norsk rett har betydning også for spørsmål som behandles innenfor rammene av det som gjerne kalles alminnelig forvaltningsrett. Finn Arnesen ved Nordisk institutt for sjørett innleder.

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Søren Mørup ved Aarhus Universitet innleder om rettsgrunnsetningen om beskyttelse av berettigede forventninger i dansk forvaltningsrett, herunder forholdet til EMK TP1 art. 1.

Tid og sted: 7. juni 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet tar for seg utfordringer for forvaltningsretten.

Tid og sted: 26. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Senioranalytiker Tor Egil Vibelmo gir en evaluering av  offentleglova.

Tid og sted: 6. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Forvaltningsrettslig lunsjseminar: innledning ved professor Inge Lorange Backer.