Arrangementer

Ønsker du informasjon om arrangementene på e-post?

Meld deg på e-postliste her

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Det er i dag både erkjent og erfart at EØS-rettens krav til norsk rett har betydning også for spørsmål som behandles innenfor rammene av det som gjerne kalles alminnelig forvaltningsrett. Finn Arnesen ved Nordisk institutt for sjørett innleder.

Forvaltningsrettsmiljøet ved institutt for offentlig rett inviterer til et seminar om ugyldighet og nullitet. Seminaret behandler rettsteoretiske og nordiske perspektiver av ugyldighet og nullitet i forvaltningsretten.

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Søren Mørup ved Aarhus Universitet innleder om rettsgrunnsetningen om beskyttelse av berettigede forventninger i dansk forvaltningsrett, herunder forholdet til EMK TP1 art. 1.

Tid og sted: 14. sep. 2016 16:1518:00, Large meeting room, Domus Bibliotheca, Karl Johans gt. 47

Professor Sabino Cassese will give a lecture on the topic Public Law in Crisis.

Tid og sted: 7. juni 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet tar for seg utfordringer for forvaltningsretten.

Tid og sted: 6. juni 2016 17:0018:30, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet tar for seg hvordan EØS-retten påvirker norsk forvaltningsrett.

Tid og sted: 6. juni 2016 13:3015:30, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet innleder.

Tid og sted: 26. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Senioranalytiker Tor Egil Vibelmo gir en evaluering av  offentleglova.

Tid og sted: 6. apr. 2016 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Forvaltningsrettslig lunsjseminar: innledning ved professor Inge Lorange Backer.

Tid og sted: 10. mars 2016 12:0015:30, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

Stipendiat Johan Vorland Wibye innleder, og professor Alf Petter Høgberg gir en forberedt kommentar. Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen er ordstyrer.