Konferanser og seminarer

Ønsker du informasjon om arrangementene på e-post?

Meld deg på e-postliste her

Tidligere

Forvaltningsrettsmiljøet ved institutt for offentlig rett inviterer til et seminar om ugyldighet og nullitet. Seminaret behandler rettsteoretiske og nordiske perspektiver av ugyldighet og nullitet i forvaltningsretten.

Tid og sted: 6. juni 2016 17:0018:30, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet tar for seg hvordan EØS-retten påvirker norsk forvaltningsrett.

Tid og sted: 6. juni 2016 13:3015:30, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet innleder.

Tid og sted: 10. mars 2016 12:0015:30, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

Stipendiat Johan Vorland Wibye innleder, og professor Alf Petter Høgberg gir en forberedt kommentar. Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen er ordstyrer.