Debatt om innarbeidelsen av FNs kvinnekonvensejon

"Braanen bommer", Ingunn Ikdahl om inkorporeringen av FNs kvinnekonvensjonen - [pdf] Klassekampen, 15. mai 2009

"Et ahistorisk blikk", Anne Hellum svarer om inkorporeringen av FNs kvinnekonvensjon - Dagbladet, 14. mai 2009

Inge Lorange Backer: Kvinnepolitikk og menneskerettsloven - Dagbladet, 10. mai 2009

”Det er komplett uforståelig at den rødgrønne regjeringen fortsatt nøler med å inkorporere FNs kvinnekonvensjon” - Kronikk av Anne Hellum i Dagbladet, 6. mai 2009

Tone Wærstad blogger om inkorporering av kvinnekonvensjonen i mennskerettsloven - blogg på sosialdemokratiet.no, 1. mai 2009

Professor Anne Hellum krever svar fra regjeringen om inkorporering av FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven - Dagbladet, 30. april 2009

Konvensjonell sexisme - Kronikk av Anne Hellum i Dagbladet, 11.06.2008

"Utsetter omstridt lovtillegg" - [pdf] - Klassekampen, 11.06.2008

"Advarer mot å gi konvensjonen forrang" - [pdf] - Klassekampen, 09.06.2008

Hørinsnotat fra Avdeling for kvinnerett - [pdf]

"Politisk eller byråkratisk beslutning?" - Anne Hellum - Dagbladet, 22.03.2007

"Politisk kritikk med tvilsom legetimitet" - Justisminister Knut Storberget - Dagbladet, 19.03.2007

"Politisk spydspiss med tvilsom legitimitet" - Anne Hellum - Dagbladet, 08.03.2007

Publisert 2. juli 2008 13:57 - Sist endret 20. mars 2020 08:35