English version of this page

Rettsfilosofi

I rettsfilosofien drøftes de mest grunnleggende spørsmål om hva som kjennetegner rett og jus.

Presentasjon av området

Faget rettsfilosofi er internasjonalt i sin karakter og går historisk tilbake så langt vi har skriftlige overleveringer. Faget har enkelte hovedemner som går igjen opp gjennom historien og på tvers av rettssystemer:

  • Rett og normativitet, herunder de forskjellige former for norma­tive elementer som inngår i rettssystemer og prinsippene for løsning av motstrid mellom dem;
  • Grunnleggende prinsipper og verdier i positive rettssystemer, herunder om avveiningers rolle;
  • Rett og begrunnelse, herunder og særlig om rett og praktisk fornuft;
  • Forholdet mellom rett, som systemet av normer, og jus, som faget og vitenskapen om retten;
  • Begreps- og teoridannelse i jus;
  • Rettspositivismedebatt.

Avdeling for rettsfilosofi støttet undervisning og forskning i retts­filo­sofi ved Fakultetet. Avdelingen arrangerer gjesteforelesninger og seminarer, herunder Diskusjoner i rettsfilosofi, et løpende semi­nar med mulighet for dybdediskusjon av et utvalgt tema over flere semestre (for tiden, rettspositivismedebatt).

Studieprogram og emne

Publisert 7. mars 2016 10:18 - Sist endret 26. mars 2020 09:41