Samarbeidsavtale mellom NAV og Det juridiske fakultet

Våren 2021 inngikk NAV en ny avtale med Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (JURFAK). Avtalen gjelder for perioden 2021-2031, og tar sikte på å utvikle og styrke juridisk forskning og utdanning innenfor områder hvor JURFAK har spesielle forutsetninger for å utvikle sterke, koordinerte fagmiljøer med relevans for NAV.   

Publisert 24. mars 2022 12:13 - Sist endret 24. mars 2022 12:13