Digital velferdsstat

Bildet kan inneholde: klær, smil, hud, produkt, blå.
Publisert 1. juli 2022 13:36

Torsdag 23. juni holdt Digital velferdsstat sitt første seminar om digital diskriminering. Seminaret ble fulltegnet uten aktiv markedsføring og fant sted i Professorboligen ved UIO. Det er tydelig at temaet oppfattes som viktig og relevant for mange!

About-image

Denne bloggen

Velferdsstaten er i stadig endring, og digitalisering skaper både nye svar og nye spørsmål. Denne bloggen tar opp temaer og presenterer nyheter fra prosjektet Digital velferdsstat ved juridisk fakultet. Prosjektet samarbeider tett med Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Bildene på bloggen er generert av kunstig intelligens gjennom nettsiden wombo.art