Deltakere i Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Hellum Professor +47 22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Rettsantropologi, Utviklingsrett
Anniken Sørlie
Andrea Gustafsson Grønningsæter

Andre deltakere

  • Anders Sondrup
  • Lars Arnesen