Healthcare, Welfare and Law

-Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.

Olav Molven og Julia Ferkis er redaktører for denne tverrfaglige boken om den norske velferdsstaten og helselovgivning. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse ved institutt for offentlig rett har bidratt med to kapitler hver.

Healthcare, Welfare and Law

Asbjørn Kjønstad har forfattet kapitlene  "The right to primary healthcare" og "The rights to specialized healthcare".

Aslaks Syse er forfatter av kapitlene  "Children's rights to health services" og "Coercive treatment".

Publisert 11. feb. 2011 08:56 - Sist endret 24. apr. 2015 09:24