Gina Krog-prisen 2020 til Anne Hellum

Norsk kvinnesakssforening har tildelt Gina Krog-prisen for 2020 til professor Anne Hellum ved Institutt for offentlig rett. I begrunnelsen for tildelingen av hedersprisen legger komiteen særlig vekt på Hellums deltagelse i det internasjonale kvinnerettsarbeidet i Afrika, samt hennes innsats knyttet til kvinnekonvensjonen i Norge.

Portrettfoto av professor Anne Hellum

Professor Anne Hellum. Foto: UiO.

Om Gina Krog-prisen

Prisen tildeles kvinner i Norge som i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker i tråd med Norsk kvinnesaksforenings målsetting.

Komiteen bestod av Karin Beate Theodorsen, Fakhra Salimi, Liv Evju, Bodil Stenseth.

Prisen har tidligere blitt tildelt:

  • Historikerne Ida Blom, Gro Hagemann, Elisabeth Lønnå, Aslaug Moksnes og Elisabeth Aasen (2009)
  • Filmregissør Anja Breien (2010)
  • Daglig leder for Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl (2012)
  • Tidligere stortingspresident, statsråd og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl (2014)
  • Forfatter Amal Aden (2016)
  • De skamløse jentene: Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile (2018)

 

Publisert 14. juni 2020 12:44 - Sist endret 14. juni 2020 13:04