JUROFF 1201 Om veien videre

I denne bloggposten gir jeg en oversikt over gjenstående forelesninger i JUROFF 1201 høsten 2007 og sier litt om hvordan jeg planlegger resten av forelesningene.

Ordsky av forvaltningsloven. Forvaltningsloven kan deles i tre: Regler som omhandler all forvaltningsvirksomhet, regler som omhandler behandlingen av enkeltvedtak og regler som omhandler forskrifter. Hvorfor er det ulike regler for disse ulike formene for forvaltningsvirksomhet?

Evaluering

Det er åpnet evaluering i Fronter. Evalueringen er åpen til torsdag 5. oktober. Alle er velkomne til å evaluere.

10 timer tilbakelagt

Vi har vært igjennom 10 forelesningstimer. I disse timene har vi drøftet grunnleggende spørsmål i forvaltningsretten og rettskildelæren. De siste timene har vi tatt løs på forvaltningslovens regler. Lysarkene fra timene ligger her. Forelesningene er lagt ut her.

Kahoot

Vi har vært igjennom to kahooter (nettbaserte quizer). Jeg syns det har fungert godt. Mitt mål er at kahootene skal tjene flere formål. De skal gi et avbrekk i forelesningen, aktivisere dere, gi dere en liten sjekk på hva dere har fått med dere, gi meg et lite inntrykk av hva dere har fått med dere, introdusere noe ukjent stoff og danne grunnlag for diskusjon. Jeg ser at vanskelighetsgraden kan økes og tiden som tildeles kan strammes litt inn.

Plan for forelesningene

Jeg har utarbeidet en plan for forelesningene. Den finner dere her. Planen gir oversikt over hvilke emner vi i utgangspunktet skal behandle de ulike dagene og gir tips om hvilke deler av pensum som direkte omhandler det som skal tas opp. Dette er sider man kan legge hovedvekten på frem mot timene og er ikke ment å avgrense mot resten av pensumet: Man bør forsøke å se helheten i pensumet. Derfor bør man ikke lese stykkevis og delt, men heller lese alt i sammenheng. Husk også at jeg understreker gjentatte ganger at det er læringsmålene som bør være styrende for studiet. Utkast til lysark for resten av forelesningene ligger her.

 

Av Jon Christian F. Nordrum
Publisert 29. sep. 2017 14:40 - Sist endret 29. sep. 2017 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere