Vibeke Blaker Strand

Bilde av Vibeke Blaker Strand
English version of this page
Telefon +47 22842092
Mobiltelefon +47 90204160
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO Norway

Vibeke Blaker Strand er valgt forskningsdekan i perioden 2020-2023.

Bakgrunn

Vibeke Blaker Strand ble professor i rettsvitenskap i 2015. Hun var førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, i perioden 2012-2015. Hun ble cand. jur. i 2002 og ph.d i rettsvitenskap i 2011, begge deler ved Universitetet i Oslo.

Hennes ph.d.-avhandling belyser spenninger mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i en norsk kontekst. Avhandlingen ble utgitt som bok på Gyldendal forlag i 2012 med tittelen: «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?»

Blaker Strand arbeidet i 2002-2004 i daværende Barne- og familiedepartement og hadde et særlig ansvar for å føre i pennen høringsnotat og lovproposisjon om innarbeidningen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon i norsk rett.

Faglige kompetanseområder

Blaker Strands forskning, undervisning og veiledning er i hovedsak knyttet til internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, statsrett, velferdsrett og metode.

Hun er fagansvarlig for temaet menneskerettigheter i Store norske leksikon.

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Publisert 5. des. 2016 12:17 - Sist endret 10. mars 2021 17:15