Publikasjonar

Bøker frå instituttet vert selt i bokhandel.

Nordisk institutt for sjørett utgjev bøker og tidsskrift gjennom Sjørettsfondet. Desse kan ein kjøpe via Den norske bokbyen, der ein òg kan teikna abonnement på artikkelserien MarIus, som kjem med om lag to hefte i månaden, inkludert årboka SIMPLY.

Published May 23, 2022 11:25 AM

This book focuses on how law and regulation in different legal orders have responded to recent threats and can be reformed to make energy and natural resources systems more resilient in the face of disruptive natural crises and disasters. Edited by C. Banet, H. Mostert, L. Paddock, M. Montoya and I. del Guayo.

Bildet kan inneholde: gjøre, aqua, elektrisk blå, merke.
Publisert 17. feb. 2022 14:20

Skip med økt lastekapasitet har bidratt til at hyppigheten og omfanget av containerbranner på skip er på et rekordhøyt nivå. I tillegg peker flere rapporter på at feildeklarering av lasten er en vesentlig årsak.

Bildet kan inneholde: gjøre, utgivelse, magenta, bokomslag, fersken.
Publisert 17. feb. 2022 14:18

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2021

Publisert 26. nov. 2021 15:33

Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforskar ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforskar ved NIBIO.

Kapittelforfattarar: Tor Arnesen, Katrina M. Brown, Svein Morten Eilertsen, Knut Fageraas, Katrine Broch Hauge, Bernt Johansen, Stine Kvamme, Jan Åge Riseth, May Thorseth, Odd Inge Vistad, Jørund Aasetre

Published Nov. 26, 2021 1:26 PM

This volume includes chapters on "Developments in the EU and EU Energy Law", "EU Case Law", "New Developments in Cross-border Energy Governance", "Energy Communities" and "Clean Hydrogen: Regulatory Frameworks".

Publisert 23. sep. 2021 14:52

Havbruksnæringen i både Norge og verden ellers er inne i en rivende og krevende utvikling. Det underliggende målet er å være med å sørge for bærekraftig matforsyning fra havet. Den fascinerende utviklingen i Norge fra attåtnæring til moderne matindustri stiller også den offentlige forvaltningen overfor krevende oppgaver. Hvordan denne forvaltningen bør organiseres, blir ofte diskutert både i og utenfor næringen.

Omslag på boka
Published May 10, 2021 12:12 PM

This unique publication provides insightful guidance to key topics within the various phases of petroleum activities.

The editors are experienced oil & gas lawyers, and a short introduction is provided in the book’s presentation of all the authors. In addition to the editors and co-authors Yngve Bustnesli, Hans Petter Nordby, Olav Boye Sivertsen and Tore Ulleberg, a number of other subject matter experts in this field have contributed. Among the contributors are the Scandinavian Institute of Maritime Law Professors Erling Selvig and Ivar Alvik