Publikasjonar

Bøker frå instituttet vert selt i bokhandel.

Nordisk institutt for sjørett utgjev bøker og tidsskrift gjennom Sjørettsfondet. Desse kan ein kjøpe via Den norske bokbyen, der ein òg kan teikna abonnement på artikkelseria MarIus, som kjem med om lag to hefte i månaden, inkludert årboka SIMPLY.

https://www.jus.uio.no/

 

Publisert 15. aug. 2018 14:26

Forfatter: professor dr.juris Erling Selvig

Publisert 15. aug. 2018 14:23

I nettleieavtaler med næringsdrivende

Forfatter: Nyhus, Ivar Gullbrand

Publisert 15. aug. 2018 14:21

Forfatter: Saric, Senad

Publisert 15. aug. 2018 12:01

Börén, Ellinor: Wreck removal in Swedish waters

Hardy, Steven: Navigating Through Corruption - who is liable and to what extent?

Publisert 15. aug. 2018 11:51

Med fokus på hvordan kontraktene fungerer back-to-back

Forfatter: Haga, Amelie Lied

Publisert 23. mai 2018 11:31

En analyse av politikk og regelverk i Europa.

Redaktører: Eléonore Maitre-Ekern, Carl Dalhammar og Hans Christian Bugge.

Med kapitler av: Beate Sjåfjell, Erling Eide og Nertila Kuraj.

(Originaltittel: Preventing Environmental Damage from Products. An analysis of the Policy and Regulatory Frameworks in Europe).

Publisert 31. jan. 2018 21:14

The work offers

A comprehensive overview of the special situation in Switzerland

Cross-sectional views on the effects of EEA law in Norway, Iceland and Liechtenstein and on the effects of EEA law in the EU

Important references to the international agreements accompanying the EEA

A comprehensive analysis of the changed legal environment, including the Treaty of Lisbon and other European Treaties.

In addition, the commentary provides information on the current state of EEA law in the light of the case law of the EFTA Court and the legislation and case law of the three countries Norway, Iceland and Liechtenstein.

Publisert 31. jan. 2018 11:41

En analyse av rettsstillingen under de nye regler i konkurslovens fjerde del.

Forfatter: Myklebust, Sindre T.

Publisert 31. jan. 2018 11:37

En analyse av forbrukeravtaledirektivet og forholdet til avtaleloven § 36

Forfatter: Wabakken, Marie

Publisert 31. jan. 2018 11:36

Forfatter: Taule, Aleksander

Publisert 31. jan. 2018 11:33

Forfatter: Buzaljko, Merima

Publisert 31. jan. 2018 11:32

Forfatter: Bjørklund, Andreas

Publisert 11. des. 2017 14:16
Publisert 11. des. 2017 14:14
Publisert 11. des. 2017 14:12

Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet

Publisert 11. des. 2017 14:10

Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio

Publisert 11. des. 2017 14:02

Joint Operating Agreements: Understanding different interests and concerns in the wake of Reeder v. Wood County Energy

Publisert 11. des. 2017 13:52
Publisert 11. des. 2017 13:50
Publisert 28. nov. 2017 13:03

This volume includes chapters on “EU Energy and Climate Law – Policy and Jurisprudence”, “Energy and Climate Treaty Developments”, “Energy Infrastructure Developments: Offshore Electricity Systems and Network Investments”, “Heat Supply Legislation in the EU” and “Security of Energy Supply and Safety”.

 

Editors: Martha M. Roggenkamp, Catherine Banet

Publisert 9. nov. 2017 14:38

En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen

Tarjei Bekkedal, professor, ph.d.

Publisert 17. okt. 2017 13:07
Publisert 26. juli 2017 15:27

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook

Publisert 26. juli 2017 15:26

Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser

Publisert 26. juli 2017 15:25

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping