Publikasjonar

Bøker frå instituttet vert selt i bokhandel.

Nordisk institutt for sjørett utgjev bøker og tidsskrift gjennom Sjørettsfondet. Desse kan ein kjøpe via Den norske bokbyen, der ein òg kan teikna abonnement på artikkelseria MarIus, som kjem med om lag to hefte i månaden, inkludert årboka SIMPLY.

https://www.jus.uio.no/

 

Publisert 21. okt. 2019 16:14

Utredningen belyser og drøfter den rettslige adgangen for EU til å bestemme at sjøfolk på utenlandske skip i europeiske farvann og kontinentalsokkel skal ha krav på vertsstatens lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert 3. okt. 2019 14:12

The Transatlantic University Collaboration in Climate Change and Energy Law (TUCCCEL) programme

Publisert 3. okt. 2019 13:26

Capacity Curtailments on the Baltic Cable

New case report by PhD Candidate Julius Rumpf

Publisert 26. sep. 2019 11:41

Forfatter: Siv Snipsøyr

Publisert 20. sep. 2019 12:07
Omslag
Publisert 20. sep. 2019 12:02

En analyse av hjemmelsgrunnlaget for nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet samt utvalgte erstatningsrettslige spørsmål ved nedjusteringsvedtak

Forfatter: Håvard Berntzen

Omslag
Publisert 20. sep. 2019 11:54

Forfatter: Hanna Furuseth

Omslag MarIus 5176
Publisert 20. sep. 2019 11:07

Author: Eliseo Noguero

Omslag MarIus 515
Publisert 20. sep. 2019 11:04
Publisert 20. sep. 2019 10:46

Forfatter: Simon Torp

Omslag
Publisert 20. sep. 2019 10:41

Forfatter: Erling Selvig

Front page (omslag) MarIus 512
Publisert 20. sep. 2019 10:37

Authors: O'Brien, Alice and Norkina, Elena  

Publisert 12. des. 2018 14:50

Forfatter: Kari Anne Haugli Trosdahl

Publisert 12. des. 2018 14:47

Forfatter: Ingeborg Karlsen

Publisert 12. des. 2018 14:22

Forfatter: Tajda Brlec

Publisert 12. des. 2018 14:20

Forfatter: Anders Røyneberg

Publisert 12. des. 2018 14:07

Forfatter: Sveinung Aas

Publisert 12. des. 2018 14:05

Forfatter: Hanna Varberg Nicholls

Publisert 12. des. 2018 13:56

Forfatter: MarIus 505: Ørjan Salvesen Haukaas

Publisert 12. des. 2018 13:53

Forfatter: Knut Klever Næss

Publisert 12. des. 2018 13:42

Forfatter: Rebecca Lund Nakkim

Publisert 12. des. 2018 13:27

Authors:

Falkanger, Thor / Ringbom, Henrik / Siig, Kristina and Feldtmann, Birgit /van Soest, Henri / Alvik, Ivar og Bjørnebye, Henrik / Butler, William 

Publisert 12. des. 2018 13:15

Forfatter: Lotte Tvedt

Publisert 15. aug. 2018 14:26

Forfatter: professor dr.juris Erling Selvig

Publisert 15. aug. 2018 14:23

I nettleieavtaler med næringsdrivende

Forfatter: Nyhus, Ivar Gullbrand