Publikasjonar

Bøker frå instituttet vert selt i bokhandel.

Nordisk institutt for sjørett utgjev bøker og tidsskrift gjennom Sjørettsfondet. Desse kan ein kjøpe via Den norske bokbyen, der ein òg kan teikna abonnement på artikkelserien MarIus, som kjem med om lag to hefte i månaden, inkludert årboka SIMPLY.

https://www.jus.uio.no/