Deltakere i Consequences of Investments for National Security (COINS)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Finn Arnesen Professor 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Ola Mestad Instituttleder +47 22859376 +47 92881455 ola.mestad@jus.uio.no Europarett, Petroleumsrett, Instituttleder