English version of this page

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske oppkjøp og investeringer kan ha positive økonomiske effekter i vertslandet - de kan bidra til overføring av kunnskap og ny teknologi, innovasjon, økt produktivitet, jobbskaping og økte skatteinntekter. Noen utenlandske investeringer kan imidlertid skade nasjonal sikkerhet.

Bildet kan inneholde: mynt, valuta, penger, håndtering av penger, leketøy.
COINS, Euro-mynter 
Photo by Mathieu Stern on Unsplash

 

Om prosjektet

COINS undersøker hvordan, i hvilke situasjoner og i hvilken grad utenlandske investeringer representerer en sikkerhetsutfordring, og hvordan slike risikoer kan konseptualiseres, tolkes, måles, reduseres og håndteres. 

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra NUPI og juridisk fakultet ved UiO. Sammen med en gruppe internasjonale partnere vil forskerne bruke innsikter fra statsvitenskap, jus og økonomi for å utvikle en bredere forståelse av forholdet mellom fordelen ved utenlandske investeringer og hvordan man best beskytter nasjonal sikkerhet. 

Prosjektets arbeidspakke 4 ledes av Finn Arnesen ved Nordisk institutt for sjørett. Deltagerne i denne arbeidspakken vil analysere ny Lov om nasjonal sikkerhet ('sikkerhetsloven') fra 2018. Loven inneholder blant annet bestemmelser om eierskapskontroll, krav til forebyggende sikkerhetsarbeid og infrastruktursikkerhet. 

De nye bestemmelsene har økt myndighetenes mulighet til å gripe inn i utenlandske investeringer i selskaper, og kan innebære mulige uoverensstemmelser innad i nasjonal lovgivning, og mellom nasjonale og internasjonale forpliktelser. 

Denne arbeidspakken vil også undersøke de juridiske utfordringene en politisk innblanding i investeringer og sikkerhet kan medføre. 

Resultat

Prosjektet har som mål å publisere vitenskapelige artikler fra forskere som er ansatt i prosjektet. Instituttet skal bidra med forskning på doktorgrads- og  post.doc-nivå.

Prosjektet begynte i 2019 og vil avsluttes i 2023. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under programmet SAMRISK.

Emneord: EØS, Sikkerhet, COINS, Jus, Avdeling for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett
Publisert 25. nov. 2020 10:12 - Sist endret 26. juli 2022 12:18