Deltakere i Samarbeidsprosjekt innen forsikringsrett