Amund Bjøranger Tørum

Bilete av Amund Bjøranger Tørum
English version of this page
Rom DMV 103C
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Oversikt

Amund Bjøranger Tørum er professor i rettsvitenskap ved Nordisk Institutt for Sjørett, og han forsker og underviser primært i formuerettslige fag. Amund har omfattende erfaring med tvisteløsning og voldgift, både som prosedyreadvokat, utreder, mekler og voldgiftsdommer.

Fagområder

 • Obligasjonsrett og avtalerett
 • Allmenn formuerett og konkursrett
 • Komparativ rett og rettshistorie
 • Den nordiske dimensjonen i formueretten
 • Forsikringsrett, sjøforsikring og reassuransekontrakter
 • Tilvirkningskontrakter: petroleumskontrakter, skipsbygging, entreprise, offshore vindparker og OPS-kontrakter
 • Erstatningsrettens randsoner
 • Petroleumsrett
 • Joint Ventures
 • M&A-kontrakter
 • Havbruksrett
 • Voldgift
 • Sivilprosess

Undervisning, veiledning etc.

Han underviser primært i formuerettslige fag og forsikringsrett, og veileder masterstudenter og doktorander. Han deltar også i bedømmelseskomiteer.

Utdannelse

 • Cand. jur 2001
 • Dr. juris 2006
 • Møterett for Høyesterett 2017
 • Sertifisert voldgiftsdommer i regi av den danske advokatforening (2010
 • Chartered Arbitrator (C. Arb) 2021

Tidligere yrkeserfaring

 • Partner i Advokatfirmaet Schjødt 2011-2021 og leder for avdelingene for energy, construction and dispute resolution
 • Styremedlem i Advokatfirmaet Schjødt 2015-2020
 • Partner i Advokatfirmaet Kvale fra 2008-2011
 • Advokat i Talisman Energy 2006-2008
 • Deltager i Study Group on an European Civil Code (Working Group on Lease of Goods) 2003-2006
 • Stipendiat og førsteamanuensis ved Juridisk Fakultet (UiB) 2002-2007
 • Redaktør i Jussens Venner 2000-2001

Inntil han i 2021 ble utnevnt til professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, var han i mer enn 10 år privatpraktiserende advokat og partner i et ledende norsk advokatfirma. Hans praksis besto særlig i prosjektrådgivning og tvisteløsning knyttet til offshore, petroleumsrett, shipping, skipsbygging, entreprise, vindmølleparker, forsikring, IT-kontrakter, M&A-tvister og alminnelige kommersielle tvister.

Han var prosessfullmektig i mer enn 50 større voldgiftssaker; både i norske, nordiske og internasjonale saker (UNCITRAL, ICC, SCC, DIA og OCC). De internasjonale sakene knyttet seg bl.a. til Sverige, Danmark, Finland, UK, Tyskland, Frankrike, USA, Midtøsten og Sør-korea. 

Verv

 • Hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjuss
 • Leder for Arena for Voldgift og Tvisteløsning ved Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR)
 • Sekretær for revisjonskomiteen for den Nordiske Sjøforsikringsplan
 • Medlem av the Norwegian Oil and Energy Arbitration Association

 

  Emneord: Formuerett, Obligasjonsrett, Forsikringsrett, Sjørett, Voldgift.
  Publisert 5. mai 2021 12:59 - Sist endra 24. juni 2021 12:23