Amund Bjøranger Tørum

Bilete av Amund Bjøranger Tørum
English version of this page
Telefon +47 22859291
Rom DMV 103C
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Oversikt

Amund Bjøranger Tørum er professor i rettsvitenskap ved Nordisk Institutt for Sjørett. Han arbeider primært med formuerettslige fag. Amund har omfattende erfaring med tvisteløsning og voldgift, både som prosedyreadvokat og voldgiftsdommer.

Fagområder

 • Obligasjonsrett og avtalerett
 • Allmenn formuerett og konkursrett
 • Komparativ rett og rettshistorie
 • Den nordiske dimensjonen i formueretten
 • Forsikringsrett, sjøforsikring og reassuransekontrakter
 • Tilvirkningskontrakter: petroleumskontrakter, skipsbygging, entreprise, offshore vindparker og OPS-kontrakter
 • Erstatningsrettens randsoner
 • Petroleumsrett
 • Joint Ventures
 • M&A-kontrakter
 • Havbruksrett
 • Voldgift
 • Sivilprosess

 

Utdannelse

 • Cand. jur 2001
 • Dr. juris 2006
 • Møterett for Høyesterett 2017
 • Sertifisert voldgiftsdommer i regi av den danske advokatforening (2010
 • Chartered Arbitrator (C. Arb) 2021

 

Verv

 • Leder for Arena for Voldgift og Tvisteløsning ved Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR)
 • Deputy head revisjonskomiteen for den Nordiske Sjøforsikringsplan
 • Medlem av the Norwegian Oil and Energy Arbitration Association

 

Tidligere yrkeserfaring

 • Partner i Advokatfirmaet Schjødt 2011-2021 og leder for avdelingene for energy, construction and dispute resolution
 • Hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjuss 2015-2022
 • Styremedlem i Advokatfirmaet Schjødt 2015-2020
 • Partner i Advokatfirmaet Kvale fra 2008-2011
 • Advokat i Talisman Energy 2006-2008
 • Deltager i Study Group on an European Civil Code (Working Group on Lease of Goods) 2003-2006
 • Stipendiat og førsteamanuensis ved Juridisk Fakultet (UiB) 2002-2007
 • Redaktør i Jussens Venner 2000-2001

 

Erfaring

Amund har i mer enn 20 år arbeidet med tvisteløsning. Inntil han i 2021 ble utnevnt til professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, var han i mer enn 10 år privatpraktiserende advokat og partner i et ledende norsk advokatfirma. Hans praksis besto særlig i prosjektrådgivning og tvisteløsning knyttet til offshore, petroleumsrett, shipping, skipsbygging, entreprise, vindmølleparker, forsikring, IT-kontrakter, post M&A og alminnelige kommersielle tvister. Han var prosessfullmektig i en rekke store og komplekse tvister og voldgiftssaker; både i norske, nordiske og internasjonale saker (UNCITRAL, ICC, SCC, DIA og OCC). 

Amund har omfattende erfaring som voldgiftsdommer, både i nasjonale og internasjonale saker.

 

 

  Emneord: Sjøforsikring, Arbitraton, Formuerett, Obligasjonsrett, Forsikringsrett, Sjørett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Avdeling for sjørett

  Publikasjonar

  • Tørum, Amund & Roen, Marte Kapstad (2021). Offshore vessel time charterers - Supplytime. I Bustnesli, Yngve; Sivertsen, Olav Boye; Nordby, Hans Petter & Ulleberg, Tore (Red.), Oil and gas activities in Norway. Regulatory and contractual framework.. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-50753-1. s. 458–463.
  • Jacobsen, Kirsti Lothe; Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai; Coates, Sarah Lea; Sandve, Siri Fosse & Bruserud, Herman [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). The contents of the contract. I Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (Red.), Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3328-9. s. 195–229.
  • Bruserud, Herman; Tørum, Amund; Mikelsen, Anders Bernhard; Håstad, Torgny; Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016). Breach of contract and remedies. I Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (Red.), Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3328-9. s. 251–304.
  • Tørum, Amund Bjøranger (2007). Luganokonvensjonens autonome verneting for direkte misligholdskrav. I Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan & Moss, Giuditta Cordero (Red.), Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37592-5. s. 464–470.
  • Tørum, Amund Bjøranger (2007). Nordisk obligasjonsrett og dens betydning for norsk kontraktsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 563–578.
  • Tørum, Amund Bjøranger (2007). Angivelse av mangelen som vilkår for fristavbrudd ved reklamasjon og foreldelse. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 100–108.
  • Tørum, Amund Bjøranger (2006). Angivelse av mangelen som vilkår for fristavbrudd ved reklamasjon og foreldelse - illustrert med reklamasjon på "symptomer" ved skipsbygging og oljefabrikasjon. I Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip & Tørum, Amund Bjøranger (Red.), HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet. ISSN 978-82-7960-001-5. s. 58–63.
  • Tørum, Amund Bjøranger (2005). CISG - unntaket for "ships" og "vessels". I Lilleholt, Kåre (Red.), Håkonarmål 2005. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. ISSN 82-8088-524-2. s. 42–45.
  • Tørum, Amund Bjøranger & Frøholm, Geir (2005). Back-to-back; særlig om såkalt PFI (OPS) ved veiutbygging. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 44(1-2), s. 90–108.
  • Tørum, Amund Bjøranger (2005). Produktansvar i kjøpsrettlige klær. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 629–647.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Tørum, Amund Bjøranger (2022). Reassuransekontrakter. Norsk og nordisk rett i komparativ belysning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04635-8. 434 s.
  • Hammer, Ulf; Stang, Trond; Bjelland, Sverre; Bustnesli, Yngve & Tørum, Amund Bjøranger (2009). Petroleumsloven. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01577-4. 924 s.
  • Lilleholt, Kåre; Viktorin, Anders; Føtschl, Andreas; Konow, Berte-Elen R; Meidell, Andreas & Tørum, Amund Bjøranger (2008). Principles of European Law Study Group on a European Civil Code Lease of Goods (PEL LG). Routledge. ISBN 978-3-935808-64-4. 367 s.
  • Lilleholt, Kåre; Victorin, Anders; Føtschl, Andreas; Konow, Berte-Elen R; Meidell, Andreas & Tørum, Amund Bjøranger (2008). Lease of Goods Principles of European Law. Sellier. ISBN 978-3-935808-64-4. 367 s.
  • Lilleholt, Kåre; Victorin, Anders; Fötschl, Andreas; Konow, Berte-Elen R.; Meidell, Andreas & Tørum, Amund Bjøranger (2007). Principles of European Law Lease of Goods. sellier.european law publishers. ISBN 978-3-935808-64-4. 404 s.
  • Tørum, Amund Bjøranger (2007). Direktekrav Særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirking og entreprise. Formuerettslige analyser i komparativ belysning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01040-3. 659 s.
  • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip & Tørum, Amund Bjøranger (2006). HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet. ISBN 978-82-7960-001-5. 74 s.
  • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard & Bjørkly, Tarjei Ytrehus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Håkonarmål 2004. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. ISBN 82-7960-030-2. 69 s.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 5. mai 2021 12:59 - Sist endra 28. sep. 2022 17:11