Referansegruppen

Referansegruppen består av de tre konsortiedeltagerne i tillegg til deltakere fra næringen, myndigheter og andre relevante fagpersoner.

 

Deltagere pr. 08.10.2018:

 1. Advokat Liv Monica Stubholt, Advokatfirmaet Selmer
 2. Advokat Grunde Bruland, Advokatfirmaet Wikborg Rein, Bergen
 3. Avdelingsdirektør Martin Hageselle Bryde, Nærings- og fiskeridepartementet
 4. Advokat Christian Hambro, Advokatfirmaet Gram, Hambro og Garman
 5. Advokat Sigrid Brynestad, Juridisk avdeling i GIEK
 6. Seniorrådgiver Karianne Thorbjørnsen, Fiskeridirektoratet

 7. Seniorrådgiver Annichen Kongsvik Sæteren Mattilsynet, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd

 8. Juridisk direktør Axel Gustavsen, Cermaq

 9. Fagsjef FoU Berit Anna Hanssen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

 10. Advokat Trond S. Paulsen, Advokatfirmaet Trond S. Paulsen

 11. Hanna Nicholls, Utenriksdepartementet

 12. Prosjektleder Malin Johansen, NCE Aquaculture