Aktuelt

Aktuelle saker

 • verdensrom-660 Havrettsforskere vender blikket mot stjernene 16. juni 2019 11:34

  Verdensrom-jus er et nytt satsingsfelt. En f orskergruppe ved Nordisk institutt for sjørett retter nå blikket mot verdensrommet og månen, og engasjerer seg i utformingen av rettsregler for bruk av verdensrommet og de enorme ressurse ne som finnes der.

 • uio_doktorkreering_jus_060619_dsc06341 Nye doktorander 9. juni 2019 14:19

  Her er Sofie Høgestøls tale på vegne av de nye stipendiatene

 • Juridisk frihåndstegning 14. mai 2019 19:30

  Hvem har myndighet til å frafalle tiltale, når de som var tillagt slik myndighet ikke lenger er der?

 • En vellykket sjørettspub 29. apr. 2019 10:51

  Den 7. mars holdt Nordisk institutt for sjørett sin første Sjørettspub med temaet «KNM Helge Ingstad – hvilke rettslige spørsmål reises?»

 • Dramatisk for Forfatterforeningen 24. apr. 2019 13:57

  I debatten rundt Forfatterforeningens æresrett fra 1945, gir Foreningens leder, Heidi Marie Kriznik, i et innlegg i Aftenposten 6. april, en kortfattet begrunnelse for hvorfor Foreningens styre har funnet det riktig å rette en unnskyldning til de etterlatte av 17 forfattere som av æresretten ble ilagt disiplinærstraffer - en unnskyldning som førte til at Kjartan Fløgstad senere meldte seg ut av Foreningen i protest.

 • oljedilemmaet Det store oljedilemmaet 28. mars 2019 13:18

  Norge står ved et veivalg, som også er juridisk: Skal vi være klimaforkjemper eller oljeeksportør?

 • Alle verdens utøvere er prisgitt sveitsisk rett 28. mars 2019 10:32

  Dommer avsagt av CAS er sveitsiske voldgiftsdommer.

  Det betyr at sveitsisk rett regulerer adgangen til overprøving av CAS-dommer for sivile domstoler, dvs. for sveitsisk høyesterett.

 • Nytt innovativt studietilbud i internasjonal klima- og energirett ved Det juridiske fakultet 14. jan. 2019 11:54

  Nytt undervisningsopplegg for valgemnet JUS5911 – International Climate Change and Energy Law.

 • Avtale inngått med Equinor innen klima- og energirett 10. jan. 2019 11:04

  Nordisk institutt for sjørett har inngått en avtale med Equinor innen klima- og energirett.

 • Vær varsom med begrepet "doping" 19. des. 2018 16:00

  I pressen og på sosiale media verserer diskusjon om begrepet doping i idretten - et tema i krysningen mellom jus og semantikk. Temaet kommer gjerne på spissen ved tilfelle av uaktsomt inntak av forbudsstoff, som i Johaug-saken. Er det her tale om «doping»?

}
 
 • soppel-froukje-507 Ekspertene bidro vesentlig i forhandlingsprosessen mot global kvikksølvkonvensjon 27. nov. 2018 13:42

  Studie viser at ekspertens rolle i politiske prosesser kan bidra vesentlig til fortgang i arbeidet med å få igjennom nye globale avtaler.

 • havbruksrett-507 Stor satsing på havbruksrett 5. okt. 2018 09:37

  Nordisk institutt for sjørett går sammen med universitetene i Tromsø og Bergen i et forskningsprosjekt som skal forske på forskjellige temaer innen havbruksrett. Prosjektet er tildelt nærmere 15 millioner kroner og finansieres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

}
 
 
 
 

Arrangementer