Aktuelt

Aktuelle saker

 • Kronikk: Noen må være talsmann for WADA 6. jan. 2020 12:25

  Det internasjonale antidopingbyrået WADA har besluttet sanksjoner mot russisk idrett på grunn av mangelfullt innsyn i russisk dopinghistorikk. Krav om utlevering av autentisk datamateriale, er formelt rettet mot det russiske antidopingbyrået RUSADA, mens sanksjonene er rettet mot "russiske myndighetspersoner" som har vært i besittelse av det aktuelle datamaterialet, gjennom å utelukke disse myndighetspersonene fra idrettslige verv og begivenheter.

 • P-piller, friidrett og kjønnsidentitet 30. sep. 2019 10:29

  Løpersken Caster Semenya får ikke delta i VM i friidrett. Hennes muskelmasse og oksygenopptak fordrer hormonbehandling – p-piller – for at hun skal kunne delta i kvinneklassen. Urimelig?

 • Russisk sportsminister vant i CAS-dom 27. sep. 2019 09:42

  Russiske Mutko vant i CAS-dom

  Det er likevel ikke mer enn en papirseier om IOC står fast ved sine intensjoner. Den russiske sportsministeren, Mutko, blir nok ikke å se ved framtidige OL.

  I desember 2017 besluttet IOC å utestenge den daværende russiske sportsminister - og nåværende visestatsminister - Vitalij Mutko fra samtlige fremtidige OL.

 • Handlingsrom for lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel 4. sep. 2019 10:52

  Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO har bestilt en utredning fra Nordisk Institutt for Sjørett (Universitetet i Oslo) og Menon om hvilket handlingsrom det er til å stille norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for utenlandske skip, og hvilke konsekvenser dette kan få. Mandatet har vært det samme som regjeringen har gitt advokatfirma Wikborg Rein/Oslo Economics.

 • Vit.ass.-stillinger våren 2020 frist 12. september 2019 27. aug. 2019 15:32

  Vil du være vit. ass. på sjøretten våren 2020?

  Tjene penger og bygge nettverk mens du skriver masteroppgaven?

  Våre vit.ass.-stillinger med tilsetting fra vårsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 12. september 2019.

 • signering-gard-uio Sikrer forsikringsrettsfaget 26. aug. 2019 11:36

  En avtale mellom næringen og fakultetet sikrer fremtiden til forsikringsrettsfaget ved fakultetet og Nordisk institutt for sjørett. Avtalen har en ramme på inntil 40 millioner over 10 år.

 • verdensrom-660 Havrettsforskere vender blikket mot stjernene 16. juni 2019 11:34

  Verdensrom-jus er et nytt satsingsfelt. En f orskergruppe ved Nordisk institutt for sjørett retter nå blikket mot verdensrommet og månen, og engasjerer seg i utformingen av rettsregler for bruk av verdensrommet og de enorme ressurse ne som finnes der.

 • uio_doktorkreering_jus_060619_dsc06341 Nye doktorander 9. juni 2019 14:19

  Her er Sofie Høgestøls tale på vegne av de nye stipendiatene

 • Juridisk frihåndstegning 14. mai 2019 19:30

  Hvem har myndighet til å frafalle tiltale, når de som var tillagt slik myndighet ikke lenger er der?

 • En vellykket sjørettspub 29. apr. 2019 10:51

  Den 7. mars holdt Nordisk institutt for sjørett sin første Sjørettspub med temaet «KNM Helge Ingstad – hvilke rettslige spørsmål reises?»

}
 
 • soppel-froukje-507 Ekspertene bidro vesentlig i forhandlingsprosessen mot global kvikksølvkonvensjon 27. nov. 2018 13:42

  Studie viser at ekspertens rolle i politiske prosesser kan bidra vesentlig til fortgang i arbeidet med å få igjennom nye globale avtaler.

 • havbruksrett-507 Stor satsing på havbruksrett 5. okt. 2018 09:37

  Nordisk institutt for sjørett går sammen med universitetene i Tromsø og Bergen i et forskningsprosjekt som skal forske på forskjellige temaer innen havbruksrett. Prosjektet er tildelt nærmere 15 millioner kroner og finansieres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

}
 
 
 
 

Arrangementer