HMS - brannvern og arbeidsmiljø

Brannvern

Alle må ta ansvar for å forebygge brann. Det er for eksempel ikke lov å bruke levende lys i bygningene. Ved brann eller tilløp til brann skal du varsle om det så fort som mulig. Ved brann­alarm skal alle forlate bygningen så raskt som mulig og samles utenfor. Etasjeansvarlig bærer en oransje brannvest og går gjennom etasjen for å sjekke at alle har forlatt kontorene.

Etasjeansvarlige er:

  • Senter for europarett: Finn Arnesen, vara: Inger Hamre
  • Avdeling for petroleums- og energirett - Henrik Bjørnebye
  • Avdeling for sjørett og administrasjonen:
    Domus Media, vestfløyen og lesesalen - Kontorsjef

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om å trives på jobben og ha en fysisk behagelig arbeidsplass. Trenger du ekstra sittepute til stolen, rollermus til PCen, eller andre ergonomiske hjelpemidler for å sitte komfortabelt, så ordner vi det. Ta kontakt med IT-ansvarlig eller verneombud.

Verneombud er Finn Arnesen. Hun har permisjon til 19. mai 2016. Under permisjonen fungerer Inger Hamre som verneombud.

Si fra!

Publisert 9. nov. 2009 15:52 - Sist endret 28. juli 2020 10:04