Catherine Banet

Bilde av Catherine Banet
English version of this page
Telefon +47 22859614
Mobiltelefon +47 970 73 844
Rom 143 DMØ
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for energi- og ressursrett Domus Media øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Energirett – Miljørett – EU-rett - EØS-rett – naturressursrett – konkurranserett (statsstøtte) – fornybar energi.

Forskning under arbeid: statsstøtte i energisektoren; kraftmarkedsdesign; corporate renewable PPAs/kraftkontrakter; opprinnelsesgarantier;  folkefinansiering av energitiltak; utvinning av ressurser i havbunnen; tilrettelegging for energiproduksjon fra havvind og hydrogen; karbonfangst og lagring (CCS); nettverkskoder.

Undervisning og veiledning

Energirett – Miljørett – EU/EØS-rett – statsstøtte – fornybar energi – klima – rettskildelære

Visedirektør for den erfaringsbaserte deltid LLM-programmet North Sea Energy Law Programme (NSELP) (nselp.eu).

Bakgrunn

Ph.D. (UiO, Oslo) 2012, LL.M i Internasjonal og Europeisk Miljø- og Energirett (KUL, Leuven) 2007, MA i Internasjonal Politikk (Ceris, Paris/Brüssel) 2003, MA i Europeiske Studier/Europarett (UCL, Louvain-la-Neuve) 2002, LL.B (Lille) 2002, I.E.P. (Aix-en-Provence) 2001.

Førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett, 2014- . Avdelingsleder (2021-).

Senior Forsker, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Oslo. Prosjekt: Implementing Network Codes (INC) og Regulating Power in Norway Decentralization or Centralization (POWREG)  (2020-2024).

Scientific Advisor, Frisch Center, Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE) (FME) (2017-2019).

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Olje- og energi avdelingen, 2011-2014

Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2006-2011

Jurist, advokatfirmaet Huglo-Lepage & Partners, Brüssel, 2004-2006

Praktikant, Europakommisjonen, Miljødirektoratet, Brüssel, 2003-2004

Praktikant, Den amerikanske ambassaden i Belgia, Department of Commerce, Energy and Environment Sections, 2003.

Medlemskap / Verv

Styreleder, Norsk forening for energirett (2021-)

Utenlandsansvarlig, Juridisk fakultet (2017-)

Naturressursgruppen, Det juridiske fakultet, UiO (nestleder)

Nordic Environmental Law Network (NELN)

CERRE - Centre on Regulation in Europe (CERRE) - Academic Research Fellow

JUS-utvalget for energi- og miljørett, medlem

Medlem Academic Advisory Group av Section on Energy, Environmental and Infrastructure Law (SEERIL) som tilhører International Bar Association (IBA).

Doktoravhandling

Tradable green certificates schemes under EU law: the influence of EU law on national support schemes for renewable electricity generation” (UniPub, 2012) (tilgjengelig i open access i DUO). Utnevnt til Kongens gullmedalje i 2013.

Emneord: energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering, Hydrogen, Havvind

Publikasjoner

 • van der Spek, Mijndert; Banet, Catherine; Bauer, Christian; Gabrielli, Paolo; Goldthorpe, Ward & Mazzotti, Marco [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Perspective on the hydrogen economy as a pathway to reach net-zero CO<inf>2</inf> emissions in Europe. Energy & Environmental Science. ISSN 1754-5692. 15(3), s. 1034–1077. doi: 10.1039/D1EE02118D.
 • Banet, Catherine & O'Brien, Alice (2021). De-risking the hydrogen-ccs value chain through law. European Energy and Environmental Law Review. ISSN 1879-3886. 30(2), s. 24–41.
 • Banet, Catherine (2021). The treatment of intellectual property rights in open innovation models: new business models for the energy transition. I Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (Red.), Intellectual Property and Sustainable Markets. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78990 134 4. s. 206–232.
 • Munkejord, Svend Tollak; Mazzotti, Marco; van der Spek, Mijndert; Banet, Catherine; Shah, Nilay & Sunny, Nixon [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Elegancy - enabling a low-carbon economy via hydrogen and CCS. I Røkke, Nils Anders & Knuutila, Hanna K (Red.), TCCS–11. CO2 Capture, Transport and Storage. Trondheim 22nd–23rd June 2021. Short Papers from the 11th International Trondheim CCS Conference. SINTEF akademisk forlag. ISSN 978-82-536-1714-5. s. 135–142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banet, Catherine & Brunt, Astrid Skjønborg (2021). Regulating high voltage power lines : electromagnetic fields and safety. I Roggenkamp, Martha; Graaf, Kars J. de & Fleming, Ruven (Red.), Energy law, climate change and the environment. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78811-967-2. s. 621–632.
 • Banet, Catherine (2021). Regulering av karbonfangst, transport og lagring i norsk rett. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 520–556. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banet, Catherine (2021). Local Content and Sustainable Development in Norway. I Olawuyi, Damilola (Red.), Local Content and Sustainable Development in Global Energy Markets.. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-49537-0. s. 245–263. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boasson, Elin Lerum; Banet, Catherine & Wettestad, Jørgen (2021). France: from renewables laggard to technology-specific devotee. I Boasson, Elin Lerum; Leiren, Merethe Dotterud & Wettestad, Jørgen (Red.), Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields. Routledge. ISSN 9780367187668. s. 149–170.
 • Banet, Catherine; Wawryk, Alexandra & Pereira, Eduardo (2020). Regional Seas Conventions and Decommissioning. The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities.. Wolters Kluwer. ISSN 9789403506937. s. 47–74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banet, Catherine (2020). Norway, The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities.. Wolters Kluwer. ISSN 9789403506937. s. 541–557.
 • Banet, Catherine (2020). Regulating the Reuse and Repurposing of Oil and Gas Installations in the Context of Decommissioning: Creating Incentives and Enabling Energy System Integration. The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities.. Wolters Kluwer. ISSN 9789403506937. s. 205–227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banet, Catherine (2020). Electricity Network Tariffs Regulation and Distributive Energy Justice: Balancing the Need for New Investments and a Fair Energy Transition. I Del Guayo, Íñigo; Godden, Lee; Zillman, Donald D; Montoya, Milton Fernando & González, José Juan (Red.), Energy Justice and Energy Law. Oxford University Press. ISSN 9780198860754. s. 83–102. doi: 10.1093/oso/9780198860754.003.0006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banet, Catherine (2020). Legal Status and Legal Effects of the Commission’s State Aid Guidelines: The Case of the Guidelines on State Aid for Environmental Protection and Energy (EEAG) (2014-2020). European State Aid Law Quarterly. ISSN 1619-5272. 19(2), s. 172–184. doi: 10.21552/estal/2020/2/9.
 • Banet, Catherine (2020). The Law of the Seabed. I Banet, Catherine (Red.), The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources.. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-39156-7. s. 1–18. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004391567_002.
 • Smith, Don; Banet, Catherine & Martinez Romera, Beatriz (2019). Teaching the law of energy transition in the era of internationalisation and digitalisation of legal university education: the Transatlantic University Collaboration in Climate Change and Energy Law (TUCCCEL) programme. Journal of Energy and Natural Resources Law. ISSN 0264-6811. 37(4), s. 443–464. doi: 10.1080/02646811.2019.1663048.
 • Bjørnebye, Henrik & Banet, Catherine (2019). Licensing regime: Norway. I Pereira, Eduardo Guedes & Bjørnebye, Henrik (Red.), Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785368905. s. 96–126. doi: 10.4337/9781785368912.00010.
 • Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Rayner, Tim & Banet, Catherine (2019). Energy security concerns versus market harmony: The Europeanisation of capacity mechanisms. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 7(1), s. 92–104. doi: 10.17645/pag.v7i1.1791. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banet, Catherine (2018). Prosumer Legislation in Norway: A First Step for Empowering Small Energy Consumers. I Roggenkamp, Martha & Banet, Catherine (Red.), European energy law report Volume XII. Intersentia. ISSN 978-1-78068-672-1. s. 169–189. doi: 10.1017/9781780688091.010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banet, Catherine (2018). Techno-nationalism in the context of energy transition. Regulating Technology innovation transfer in offshore Wind technologies. I Zillman, Donald N.; Roggenkamp, Martha; Paddock, Leroy & Godden, Lee (Red.), Innovation in energy Law and Technology. Dynamic solutions for energy transitions. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-882208-0. s. 74–99. doi: 10.1093/oso/9780198822080.003.0005.

Se alle arbeider i Cristin

 • Banet, Catherine; Mostert, Henri; Paddock, Leroy; Montoya, Milton Fernando & Guayo, Iñigo del (2022). Resilience in energy, infrastructure, and natural resources law. Examining legal pathways for sustainability in times of disruption. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-286457-4. 379 s.
 • Banet, Catherine; Hall, Keith; Wawryk, Alxandra; Pereira, Eduardo Guedes & Trischmann, Heike (2020). The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities. Wolters Kluwer. ISBN 9789403506937. 696 s.
 • Banet, Catherine (2020). The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources. Brill|Nijhoff. ISBN 978-90-04-39156-7. 90(90). 640 s.
 • Banet, Catherine & Roggenkamp, Martha (2020). European Energy Law Report XIII. Intersentia. ISBN 978-1-78068-950-0. 469 s.
 • Roggenkamp, Martha & Banet, Catherine (2018). European energy law report Volume XII. Intersentia. ISBN 978-1-78068-672-1. 291 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2014 15:16 - Sist endret 16. jan. 2022 09:07