Catherine Banet

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Catherine Banet
English version of this page
Telefon +47 22859614
Mobiltelefon +4797073844 +47 970 73 844
Rom 143 DMØ
Brukarnamn
Besøksadresse Avdeling for energi- og ressursrett Domus Media øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU-rett - EØS-rett – naturressursrett – konkurranserett (spesielt statsstøtte) – fornybar energi.

Forskning under arbeid: statsstøtte i energisektoren; kapasitetsmekanismer; kraftmarkedsdesign; corporate renewable PPAs/kraftkontrakter; opprinnelsesgarantier;  folkefinansiering av energitiltak; utvinning av ressurser i havbunnen og offshore energiproduksjon (inkl. havvind og hydrogen); karbonfangst og lagring (CCS); regulering av teknologisk innovasjon i energisektoren.

Undervisning og veiledning

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU/EØS-rett – statsstøtte – fornybar energi – klima – rettskildelære

Bakgrunn

Ph.D. (UiO, Oslo) 2012, LL.M i Internasjonal og Europeisk Miljø- og Energirett (KUL, Leuven) 2007, MA i Internasjonal Politikk (Ceris, Paris/Brüssel) 2003, MA i Europeiske Studier/Europarett (UCL, Louvain-la-Neuve) 2002, LL.B (Lille) 2002, I.E.P. (Aix-en-Provence) 2001.

Førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Olje- og energi avdelingen, 2011-2014

Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2006-2011

Jurist, advokatfirmaet Huglo-Lepage & Partners, Brüssel, 2004-2006

Praktikant, Europakommisjonen, Miljødirektoratet, Brüssel, 2003-2004

Praktikant, Den amerikanske ambassaden i Belgia, Department of Commerce, Energy and Environment Sections, 2003.

Medlemskap / Verv

Utenlandsansvarlig, Juridisk fakultet (2017-)

Naturressursgruppen, Juridisk fakultet (nestleder)

Nordic Environmental Law Network (NELN)

Europarettsnettverket, UiO

CERRE - Centre on Regulation in Europe (CERRE) - Academic Research Fellow

JUS-utvalget for energi- og miljørett, medlem

Medlem Academic Advisory Group av Section on Energy, Environmental and Infrastructure Law (SEERIL) som tilhører International Bar Association (IBA).

Emneord: energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering

Publikasjonar

 • Boasson, Elin Lerum; Banet, Catherine & Wettestad, Jørgen (2021). France: from renewables laggard to technology-specific devotee, In Elin Lerum Boasson; Merethe Dotterud Leiren & Jørgen Wettestad (ed.),  Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields.  Routledge.  ISBN 9780367187668.  Chapter 8.  s 149 - 170 Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). Electricity Network Tariffs Regulation and Distributive Energy Justice: Balancing the Need for New Investments and a Fair Energy Transition., In Íñigo Del Guayo; Lee Godden; Donald D Zillman; Milton Fernando Montoya & José Juan González (ed.),  Energy Justice and Energy Law.  Oxford University Press.  ISBN 9780198860754.  6.  s 83 - 102 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). Legal Status and Legal Effects of the Commission’s State Aid Guidelines: The Case of the Guidelines on State Aid for Environmental Protection and Energy (EEAG) (2014-2020).. European State Aid Law Quarterly.  ISSN 1619-5272.  19(2), s 172- 184 . doi: https://doi.org/10.21552/estal/2020/2/9 Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). Regulating the Reuse and Repurposing of Oil and Gas Installations in the Context of Decommissioning: Creating Incentives and Enabling Energy System Integration., In  The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities..  Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  11.  s 205 - 227 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). The Law of the Seabed., In Catherine Banet (ed.),  The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources..  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  Introduction.  s 1 - 18
 • Banet, Catherine (2020). This book chapter reviews the regulation for decommissioning of offshore oil and gas installations in Noway and assesses the regulatory incentives for reuse/repurposing. The Norwegian legislation offers the example of a mature legislative regime around decommissioning, which has evolved over time, but which also needs to adapt to changing conditions and actors in licensing groups on the NCS. As the NCS is maturing, several fields and related facilities will enter the phase of decommissioning., In  The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities..  Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  28.  s 541 - 557
 • Banet, Catherine; Wawryk, Alexandra & Pereira, Eduardo (2020). Regional Seas Conventions and Decommissioning., In  The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities..  Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  3.  s 47 - 74 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørnebye, Henrik & Banet, Catherine (2019). Licensing regime: Norway, In Eduardo Guedes Pereira & Henrik Bjørnebye (ed.),  Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785368905.  Chapter 4.  s 96 - 126
 • Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Rayner, Tim & Banet, Catherine (2019). Energy security concerns versus market harmony: The Europeanisation of capacity mechanisms. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  7(1), s 92- 104 . doi: 10.17645/pag.v7i1.1791 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smith, Don; Banet, Catherine & Martinez Romera, Beatriz (2019). Teaching the law of energy transition in the era of internationalisation and digitalisation of legal university education: the Transatlantic University Collaboration in Climate Change and Energy Law (TUCCCEL) programme. Journal of Energy and Natural Resources Law.  ISSN 0264-6811.  37(4), s 443- 464 . doi: 10.1080/02646811.2019.1663048 Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2018). Prosumer Legislation in Norway: A First Step for Empowering Small Energy Consumers., In Martha Roggenkamp & Catherine Banet (ed.),  European energy law report Volume XII.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-672-1.  VIII.  s 169 - 189 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2018). Techno-nationalism in the context of energy transition. Regulating Technology innovation transfer in offshore Wind technologies, In Donald N. Zillman; Martha Roggenkamp; Leroy Paddock & Lee Godden (ed.),  Innovation in energy Law and Technology. Dynamic solutions for energy transitions.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-882208-0.  Part 5.  s 74 - 99
 • Banet, Catherine (2017). Effectiveness in Climate Regulation: Simultaneous Application of a Carbon Tax and an Emissions Trading Scheme to the Offshore Petroleum Sector in Norway. Carbon and Climate Law Review.  ISSN 1864-9904.  11(1), s 25- 38 . doi: /10.21552/cclr/2017/1/5
 • Banet, Catherine (2017). Legal framework to develop offshore Wind Power in France, In Anton Ming-Zhi Gao & Chien-Te Fan (ed.),  The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia.  Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-8397-2.  Chapter 3.  s 59 - 86
 • Banet, Catherine (2017). Legal framework to develop offshore Wind Power in Norway, In Anton Ming-Zhi Gao & Chien-Te Fan (ed.),  The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia.  Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-8397-2.  Chapter 5.  s 103 - 142
 • Banet, Catherine (2017). The Paris agreement to the UNFCCC: underlying Dynamics and expexted consequences for the energy sector, In Martha Roggenkamp & Catherine Banet (ed.),  European energy Law report XI.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-469-7.  Chapter IV.  s 71 - 91
 • Banet, Catherine (2016). Enabling the crowdfunding of energy projects: the regulation of small-scale community financing in Europe, In Lila Barrera-Hernandez; Barry Barton; Lee Godden; Alastair Lucas & Anita Rønne (ed.),  Sharing the costs and benefits of energy and resource activity. Legal change and impact on communities.  Oxford University Press.  ISBN 9780198767954.  Kapittel 18.  s 317 - 337
 • Banet, Catherine (2015). Coexistence and Interaction Between Offshore Petroleum Activities and Surrounding Physical Environment: Area Use and Emissions Regulation. The Norwegian Case.. Oil, Gas and Energy Law (OGEL).  ISSN 1875-418X.  13(6)
 • Banet, Catherine (2015). Coexistence and interaction between offshore petroleum activities and surrounding physical environment: area use and emissions regulation. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 257- 286
 • Banet, Catherine (2010). Terms and conditions of renewable energy certificates trading in the United States, In Bram Delvaux; Michael Hunt & Kim Talus (ed.),  EU energy law and policy issues. ELRF collection. Second edition.  Euroconfidentiel.  ISBN 978-2-930066-72-1.  Section 4.4.  s 323 - 360

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Banet, Catherine (ed.) (2020). The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources.. Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  640 s. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine; Hall, Keith; Wawryk, Alxandra; Pereira, Eduardo Guedes & Trischmann, Heike (2020). The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities.. Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  696 s. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine & Roggenkamp, Martha (2020). European Energy Law Report XIII. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-950-0.  469 s. Vis sammendrag
 • Roggenkamp, Martha & Banet, Catherine (ed.) (2018). European energy law report Volume XII. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-672-1.  291 s.
 • Roggenkamp, Martha & Banet, Catherine (ed.) (2017). European energy Law report XI. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-469-7.  345 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 5. sep. 2014 15:16 - Sist endra 3. feb. 2021 16:29