Heidi Sydnes Egeland

Bilete av Heidi Sydnes Egeland
Mobiltelefon 98830986
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt er rammevilkår og insentiver for karbonfangst, -bruk og -lagringsteknologi.

Avhandlingen er artikkelbasert og skal omhandle i hvilken grad nasjonale, regionale og internasjonale rammeverk legger til rette for eller hindrer realisering av ulike former for karbonfangst og -lagringsteknologi. 

Hovedfokus er foreløpig kvotesystem for klimagassutslipp, herunder det Europeiske kvotesystemet.  

Doktorgraden er tilknyttet det tverrfaglige forskningssenteret Norwegian Carbon Capture and Storage (NCCS).

Jeg interesserer meg generelt for EU/EØS-rett og spesielt for nasjonal, europeisk og internasjonal klima/miljørett.

Forøvrig har jeg jobbet med konstitusjonell rett og kulturrett og særlig studert skjæringsfeltet mellom jus og teknologi (AI-teknologi, cybersikkerhet m.v.)

Bakgrunn

2020 - Doktorgradstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

2020 Sekretær for innspill til revisjon av kulturlova på vegne av ekspertutvalg nedsatt av NTO

2019/2020 Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for energi- og naturressursrett 

2020 Master i rettsvitenskap, juridisk fakultet, Universitet i Oslo

2019 Master of Laws (LL.M) fra Penn State University

2014-2019 Diverse praktikantopphold i ulike advokatfirmaer 

2013-2014 Norges Handelshøyskole 

2011-2013 International Baccalaureate fra Altantic College, United World Colleges

 

Verv 

Deltaker på ZERO-akademiet 2020-2021

Fast meddommer ved Oslo Tingrett 2017- 

Emneord: NCCS, Karbonfangst og -lagring, klimarett, EU- og EØS-rett

Utvalgte publikasjonar

Publisert 16. nov. 2020 12:16 - Sist endra 24. apr. 2022 21:19