Bilder

Høyoppløselig bilde. Rettigheter: Nordisk institutt for sjørett/UiO.

Foto: Hilde Lillejord.