Knut Kaasen

Professor
Bilete av Knut Kaasen
English version of this page
Mobiltelefon 41688651
Rom DMØ 148c
Treffetider Send meg en e-post eller ring meg på 22859773, så finner vi raskt en tid vi kan møtes.
Brukarnamn
Besøksadresse Petroleumsavdelingen Domus Media Karl Johans gate 47

 

Faglige interesser

Arbeider særlig med kontraktsrettslige og petroleumsrettslige emner (konsesjon, samarbeidsavtale, petroleumskontrakter, sikkerhetsregulering m.v.), med hovedvekt på tilvirkningskontrakter. Også engasjert i tvisteløsnings-metoder, særlig megling (herunder prosjektintegrert megling – PRIME).

Engasjert som oppmann i utviklingen av avtalte standardkontrakter for petroleumsvirksomheten og entreprise. Praksis som voldgiftsdommer og megler i kommersielle tvister, også internasjonale. Holder en rekke foredrag om temaer innenfor arbeidsområdet.

Undervisning og veiledning

Valgfag:

Bakgrunn

Cand.jur. 1977 (Oslo), dr. juris 1984 (Oslo).

Professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitet i Oslo siden 1989. Dommerfullmektig Nedenes, Arendal 1979-81. Advokat i Norsk Hydro a.s 1984-88. Leder av Avdeling for petroleumsrett 1989-2000 og 2009-2015. Dekanus ved Det juridiske fakultet, Oslo, 2001-2003 (prodekanus 1995-97). Leder av Kollegierådet, Universitetet i Oslo (2002). Visiting scholar, University of Washington, Seattle, USA (1991 - 1992). Konstituert høyesterettsdommer i fire perioder 2005-2017.

Verv

 • Styret for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning (medlem)
 • Rådet for Universitetes Barnehage (leder)
Emneord: Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett, Energi

Publikasjonar

 • Kaasen, Knut (2021). Samvirke om tilvirkning. I Barbo, Jan Einar; Simonsen, Lasse; Bruserud, Herman & Halvorsen, Kristine Sveen (Red.), På rett grunn II. Festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-52149-0. s. 62–85.
 • Kaasen, Knut (2020). Mot mindre plunder med plunder og heft. Høyesteretts dom i Hab-saken. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 3–18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaasen, Knut (2020). Decommissioning contracts: Risk issues, The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities.. Wolters Kluwer. ISSN 9789403506937. s. 135–150.
 • Kaasen, Knut (2019). International arbitration in Norway. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 9–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut & Nygaard, Dagfinn (2016). Energy Law in Norway. I Roggenkamp, Martha; Redgwell, Catherine; Rønne, Anita & Guayo, Iñigo del (Red.), Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition.. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-871289-3. s. 807–884.
 • Kaasen, Knut (2014). Safety regulation on the Norwegian continental shelf. I Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael & Renn, Ortwin (Red.), Risk governance of offshore oil and gas operations. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-02554-7. s. 103–131. doi: 10.1017/cbo9781139198301.009.
 • Kaasen, Knut (2013). The lawyer´s approach to safety: law meets engineering. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 55–80.
 • Kaasen, Knut (2012). Project integrated mediation - PRIME, Contracts in Norwegian tunnelling. Norwegian Tunnelling Society. ISSN 978-82-92641-24-8. s. 69–77.
 • Kaasen, Knut (2012). Project integrated mediation (PRIME). MarIus. ISSN 0332-7868. 414, s. 67–92.
 • Kaasen, Knut (2012). Stroitel´nye kontrakty na norvezskom kontinental´nom sel´fe. Энергетическое право. ISSN 2072-4446. s. 34–39.
 • Kaasen, Knut (2012). Regulirovanie bezopasnosti v neftjanoj otrasli. Энергетическое право. ISSN 2072-4446. s. 14–29.
 • Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nesdam, Anne-Karin & Nygaard, Dagfinn (2011). The petroleum act. MarIus. ISSN 0332-7868. 404, s. 5–227.
 • Kaasen, Knut (2011). Safety regulation. I Hammer, Ulf (Red.), Petroleum law compendium. Book I. Sjørettsfondet. ISSN 978-82-90260-51-9. s. 129–150.
 • Kaasen, Knut (2011). The obligation to pay upon cash calls. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 289–324.
 • Kaasen, Knut (2010). Formalism in complex onshore and offshore construction contracts. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 103–137.
 • Kaasen, Knut (2010). Prosjektintegrert megling: et godt løsningsmiddel? I Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (Red.), På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40067-2. s. 286–303.
 • Kaasen, Knut (2010). Samarbeid i olje - en spesiell selskapsrett. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 152–170.
 • Kaasen, Knut (2009). Petroleumsretten. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. s. 460–472.
 • Kaasen, Knut (2009). Formalisme i komplekse tilvirkningskontrakter. I Iversen, Torsten (Red.), Festskrift til det Danske Selskab for Byggeret. Forlaget Thomson. ISSN 978-87-619-2541-1. s. 163–184.
 • Kaasen, Knut (2009). Formalisme i komplekse tilvirkningskontrakter. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 15(1), s. 48–70.
 • Kaasen, Knut (2009). Juristens tilnærming til sikkerhet. Teknisk svikt, systemfeil - og jus? MarIus. ISSN 0332-7868. s. 79–98.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kaasen, Knut (2018). Tilvirkningskontrakter : med kommentarer til NTK15 og NF15. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02701-2. 941 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kaasen, Knut (2019). Petroleums- og energirett. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 370–381.
 • Kaasen, Knut (2015). Director`s preface. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 5–7.
 • Kaasen, Knut (2013). Arbeidene med NS 8407.
 • Kaasen, Knut (2013). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2013). Offshore - onshore: påvirkninger fra sokkel til landjord - og tilbake?
 • Kaasen, Knut (2013). Megling i praksis: erfaringer og utfordringer.
 • Kaasen, Knut (2013). Endringer og tilliggende herligheter i NS 8405:2008.
 • Kaasen, Knut (2013). Drilling og subseakontrakter: Oppsummering og trender i kontraktsutviklingen.
 • Kaasen, Knut (2013). KLR - samarbeid og kommunikasjon mellom profesjonelle aktører.
 • Kaasen, Knut (2013). Megling; Hva, hvorfor og litt om hvordan.
 • Kaasen, Knut (2013). Kontrakter i olje- og gassindustrien: standarder, endringer, mislighold, fremdrift.
 • Kaasen, Knut (2013). Norwegian fabricition contracts - the oil industry´s demands, their legal implications and contractual consequeces.
 • Kaasen, Knut (2013). Kontrakter i olje- og gassindustrien; Standardene, endringer, mislighold, fremdrift.
 • Kaasen, Knut (2013). Kontrollørens ansvar.
 • Kaasen, Knut (2013). Voldgift og megling: hva, hvorfor og litt hvordan.
 • Kaasen, Knut (2013). NTK 07 som anbudsgrunnlag for større landprosjekter.
 • Kaasen, Knut (2012). Operational aspects of the variation mechansim.
 • Kaasen, Knut (2012). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2012). Endringer: Verktøy for å håndtere prosjektets hverdag.
 • Kaasen, Knut (2012). Megling i prosjektkonflikter.
 • Kaasen, Knut (2012). Tanker om det å drive megling.
 • Kaasen, Knut (2012). Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/ NTK 07.
 • Kaasen, Knut (2012). NS 8407og total-/utførelsesentreprise.
 • Kaasen, Knut (2012). The Variation Mechanism.
 • Kaasen, Knut (2012). Megling: Megleren, meglingsmetoder, noen generelle grep, gjennomføringen.
 • Kaasen, Knut (2012). Nyhetene i NS 8407.
 • Kaasen, Knut (2012). NS 8407Prosjektintegrert meglingEndringsmekanismen i entreprisekontrakter.
 • Kaasen, Knut (2012). Kontrakter i olje- og gassindustrien: Standardene, endringer, mislighold, fremdrift.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling i prosjektkonflikter: fleksibel, tidlig og lavterskel.
 • Kaasen, Knut (2011). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2011). Bruk av megling i praksis - noen momenter.
 • Kaasen, Knut (2011). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2011). Maktfordelingsprinsippet og Høyesterett.
 • Kaasen, Knut (2011). HMS-forskning innen PETROMAKS.
 • Kaasen, Knut (2011). Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK 07.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling i prosjektkonflikter.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling i prosjektkonflikter.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling: Hva, hvorfor og litt hvordan.
 • Kaasen, Knut (2011). Basisgrupper: En nær-professoren-opplevelse.
 • Kaasen, Knut (2011). ProsjektIntegrert megling (PRIME): Fleksibel, tidlig og lavterskel tredjemannshjelp.
 • Kaasen, Knut (2011). Ansvarsregulering, kontraktsrevisjon og forsikringsdekning i petroleumskontrakter.
 • Kaasen, Knut (2011). Prosjektintegrert (PRIME) megling belyst ved et norsk eksempel.
 • Kaasen, Knut (2011). Presentasjon av NS 8407.
 • Kaasen, Knut (2011). Noen refleksjoner omkring Standard Norge - komitéarbeid i SN.
 • Kaasen, Knut (2011). Konfliktløsningsrådet: Fleksibel, tidlig og lavterskel tredjemannshjelp.
 • Kaasen, Knut (2011). Men du lovte jo! Eller: Hva er egentlig avtalen?
 • Kaasen, Knut (2011). Statoil - Aibel V&M kontrakt Endringsmekanismen i fabrikasjonskontraktene.
 • Kaasen, Knut (2011). Presentasjon av NS 8407 - totalentreprisekontrakten.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling og voldgift - to sider av samme sak?
 • Kaasen, Knut (2011). Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK07.
 • Kaasen, Knut (2010). Privat megling - underveis i prosjektet og i en tvistesituasjon Hva kan bygge- og anleggsbransjen lære av petroleumindustrien når det gjelder håndtering og løsning av tvister.
 • Kaasen, Knut (2010). Megling - hvorfor, hvordan og advokater.
 • Kaasen, Knut (2010). Oversikt over alternativ tvisteløsning i kontraktsforhold Presentasjon av en gjennomført megling.
 • Kaasen, Knut (2010). Nytt i kontraktsretten 2009-2010.
 • Kaasen, Knut (2010). Norwegian approaches to how law may contribute to reducing the risk for oil spills.
 • Kaasen, Knut (2010). Offshore wind CCS from a Norwegian perspective.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsreglene i petroleumsvirksomheten.
 • Kaasen, Knut (2010). Endringer og tilliggende herligheter under NS 3430 og NS 8405:2008.
 • Kaasen, Knut (2010). Domestic approaches to decommissioning. Mature provices.
 • Kaasen, Knut (2010). Megling.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsregulering i kontrakt.
 • Kaasen, Knut (2010). Prosjektintegrert megling - PRIME.
 • Kaasen, Knut (2010). Endringer og tiliggende herligheter under NS 3430 og NS 8405:2008.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsregulering i kontrakt.
 • Kaasen, Knut (2010). Alternative tvisteløsningsmodeller.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsregulering i kontrakt Dynamisk kontraktsrett Megling Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2010). Varslingsregler i entrepriseretten.
 • Kaasen, Knut (2010). Entreprisekontraktens ytre og indre liv - noen utviklingstrekk.
 • Kaasen, Knut (2010). Modifikasjons- og vedlikeholdskontrakt Snøhvit.
 • Kaasen, Knut (2010). Loven og samarbeidsavtalen - tanker i anledning en samarbeidets mann.
 • Kaasen, Knut (2010). Endringer og tileggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK 07.
 • Kaasen, Knut (2009). Prosjektintegrert megling - PRIME.
 • Kaasen, Knut (2009). Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav.
 • Kaasen, Knut (2009). Alternative tvisteløsningsmodeller, særlig om PRIME.
 • Kaasen, Knut (2009). Agreed standard contracts for subsea installation, drilling and well service.
 • Kaasen, Knut (2009). Introduction to OLF contract seminar 2009.
 • Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut & Teig, Inger Lise [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet. Arbeidsdepartementet.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. juni 2009 15:45 - Sist endra 18. mars 2022 15:37