Etter- og videreutdanning

Instituttets tilbud innen etter- og videreutdanning (EVU) strekker seg fra seminarer på et par timer til studieprogrammer over flere år.

De fleste tilbudene henvender seg til jurister, men det utelukker ikke at folk uten juridisk bakgrunn kan ha nytte av dem. Seminarene er som regel åpne for alle.

Studieprogrammer

North Sea Energy Law Programme (nselp.eu) er et samarbeid mellom universitetene i Oslo, Groningen, Aberdeen og Copenhagen, godkjent som etterutdanning for jurister.  Nytt program startet i september 2014.

Juridiske valgemner

Juridiske valgemner ved NIFS kan tas som etter- og videreutdanning. For å kunne delta i undervisningen og ta eksamen, må du ha studierett. Ønsker du kun å ta enkelte emner og ikke følge et fullt studieprogram er det Enkeltemnestudierett du skal søke om. Enkeltemnestudierett må man søke om gjennom Søknadsweb

Du må søke om studierett for hvert semester du ønsker å studere. Valgemnene kan enten studeres på bachelor- eller masternivå. For å kunne studere juridiske emner på masternivå må man ha avlagt juridisk embetseksamen tidligere, ta kontakt med Info-senteret på Juridisk fakultet for mer informasjon. Har man ikke juridisk embetseksamen fra før, kan man kun studere valgemner på bachelornivå.

Seminarer

NIFS tilbyr hvert semester to seminarrekker: Onsdagsseminarene (sjørett og tilgrensende fagområder) og Petroleums- og energijuridisk klubb. De er i utgangspunktet ment å være et tilbud om påfyll av kunnskap til jurister og andre som jobber innenfor forvaltning, shipping- og petroleumsindustrien.

Ønsker du å få invitasjon til seminarene på e-post, kontakt sjorett-adm@jus.uio.no. Begge seminarrekkene er godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater, av Juristenes Utdanningssenter (JUS). Seminarene er som regel også åpne for andre interesserte. Se Arrangementer.

Nordisk sjørettsseminar

Annenhver høst arrangerer instituttet et nordisk sjørettsseminar som strekker seg over tre dager. Seminarene er en årlig begivenhet med deltakere fra hele Norden. Det er i underkant av 100 inviterte deltakere hver gang.

Det europeiske energirettsseminaret i Noordwijk

Hver vår avholdes European Energy Law Seminar i Noordwijk. Arrangør er Nederlandse Vereniging voor Energierecht i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett. Seminaret blir arrangert årlig. Det blir utgitt en bok i etterkant av hvert seminar.

Publisert 27. mai 2009 10:43 - Sist endret 27. okt. 2017 13:05