Vit.ass-intervjuer

Les hva noen av våre vit.ass.'er forteller om det å skrive en 60 studiepoengs masteroppgave, og livet som vitenskapelig ssistent

Tunneller og energibrønner

Marie Engebakken Kvam har vært interessert i eiendom og naturressurser lenge, og da var vit.ass stillingen i naturressursgruppa et enkelt valg.

Grunnloven og norsk deltagelse i militæroperasjoner utenfor Norge

Ida Andenæs Galtung valgte dette temaet fordi hun syntes statsrett og folkerett var spennende på studiet, og da hun fikk mulighet til å være vit.ass på Stortinget, passet det perfekt.

Ansvarsfordeling blant nettselskaper og den systemansvarlige i kraftsystemet

- Jeg havnet på energiretten på grunn av mitt engasjement for klima- og miljøspørsmål, sier Gro Grytli Mostuen.