Kompendier fra NIFS

Sjørettsfondet utgir de kompendiene som brukes i undervisningen ved NIFS. Disse kan kjøpes i Akademika-bokhandelen i Domus Juridica eller fra Den norske bokbyen. 

Kompendier Emner kompendiet brukes i

Pensum/

Hjelpemiddel

Materialsamling i sjørett/
Collection of documents in maritime law (2012), 420 sider

JUS5401 Maritime Law: Contracts       JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance                                   
JUS5403 Sjørett: Kontrakter         JUS5404 Sjørett: Ansvar & forsikring
JUS5450/JUR1450 Marine Insurance

Hjelpemiddel

The Norwegian Maritime Code,  24 June 1994 no 39 With amendments including Act 7 June 2013 no. 30 (2014),
utgitt som MarIus 435, 224 sider.

Studentutgave.

JUS5401 Maritime Law: Contracts
JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance
JUS5450/JUR1450 Marine Insurance

Hjelpemiddel

Maritime offshore contracts - Compendium (2011), 113 sider JUS5401 Maritime Law: Contracts Pensum

Sjørettslige offshorekontrakter - kompendium (2011) 90 sider

JUS5403 Sjørett: Kontrakter Pensum


Maritime Law Contracts - Articles (2014). 109 sider.

JUS5401 Maritime Law: Contracts 
JUS5403 Sjørett: Kontrakter

Pensum

Maritime Law: Liability & Insurance - Articles (2011), 156 sider JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance                                                    JUS5404 Sjørett: Ansvar & forsikring

Pensum

 

JUS5411 Compendium in Petroleum Law
Part 1, 340 s. og
Part 2, 332 s.
 

JUS5411 Petroleum Law

Pensum

 

Petroleum Law: Selected documents (2015), Volume 1 526 s and Volume II 276 s 

JUS5411 Petroleum Law Hjelpemiddel

Petroleumskontrakter - kompendium (2012)  104 sider

JUS5430/JUR1430 Petroleumskontrakter

Pensum
 

Petroleumskontrakter – Dynamisk kontraktsrett: Materialsamling (2012), 287 sider

JUS5430/JUR1430 Petroleumskontrakter

Hjelpemiddel
 

Forsikringsrett – Materialsamling (2009), 102 sider

JUS5420/JUR1420 Forsikringsrett

Hjelpemiddel

Norsk sjøforsikringsplan - Nordic Plan 2016 - Studentutgaver Logg inn i Fronter for det enkelte emne for å bestille disse gjennom Bokbyen

Nordisk sjøforsikringsplan 2016, 162 sider 
 

JUS5404 Sjørett: Ansvar & forsikring

JUS5420/JUR1420 Forsikringsrett

Hjelpemiddel

Nordic Plan 2016, 172 sider
 

JUR5402 Maritime Law: Liability & Insurance

JUS5450/JUR1450 Marine Insurance

Hjelpemiddel

Bestilling

Litteratur utgitt via Sjørettsfondet kan bestilles via nettbokhandelen Bokbyen eller kjøpes i bokhandelen Akademika i Domus Juridica.

Lenke til bestilling hos Bokbyen: http://bokbyen.no/butikk
Den norske bokbyen post@bokbyen.no eller telefon 57 69 22 10.

Nordisk sjøforsikringsplan 2016 bestilles via Inspera for de som er oppmeldt på kurs der den er hjelpemiddel.

Pages in English

Av Camilla Arnøy, Ida Stabrun
Publisert 31. jan. 2011 16:33 - Sist endret 9. mars 2021 12:40