Kompendier fra NIFS

Via Sjørettsfondet utgir NIFS en del kompendier som brukes i undervisning. Noen er pensum og noen er hjelpemidler til eksamen. Disse distribueres hovedsaklig via Bokbyen.no. De kan også kjøpes på Akademika i Domus Nova. Se bestillingsinformasjon til høyre.

Kompendier som distribueres via Bokbyen.no

Kompendier Emner kompendiet brukes i

Pensum/

Hjelpemiddel

Materialsamling i sjørett/
Collection of documents in maritime law (2012), 420 sider

JUS5401 Maritime Law: Contracts       JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance                                   
JUS5403 Sjørett: Kontrakter         JUS5404 Sjørett: Ansvar & forsikring
JUS5450/JUR1450 Marine Insurance

Hjelpemiddel

The Norwegian Maritime Code,  24 June 1994 no 39 With amendments including Act 7 June 2013 no. 30 (2014),
utgitt som MarIus 435, 224 sider.

Studentutgave.

JUS5401 Maritime Law: Contracts
JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance
JUS5450/JUR1450 Marine Insurance

Hjelpemiddel

Maritime offshore contracts - Compendium (2011), 113 sider JUS5401 Maritime Law: Contracts Pensum

Sjørettslige offshorekontrakter - kompendium (2011) 90 sider

JUS5403 Sjørett: Kontrakter Pensum


Maritime Law Contracts - Articles (2014). 109 sider.

JUS5401 Maritime Law: Contracts 
JUS5403 Sjørett: Kontrakter

Pensum

Maritime Law: Liability & Insurance - Articles (2011), 156 sider JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance                                                    JUS5404 Sjørett: Ansvar & forsikring

Pensum

 

JUS5411 Compendium in Petroleum Law
Part 1, 340 s. og
Part 2, 332 s.
 

JUS5411 Petroleum Law

Pensum

 

Petroleum Law: Selected documents (2015), Volume 1 526 s and Volume II 276 s 

JUS5411 Petroleum Law Hjelpemiddel

Petroleumskontrakter - kompendium (2012)  104 sider

JUS5430/JUR1430 Petroleumskontrakter

Pensum
 

Petroleumskontrakter – Dynamisk kontraktsrett: Materialsamling (2012), 287 sider

JUS5430/JUR1430 Petroleumskontrakter

Hjelpemiddel
 

Forsikringsrett – Materialsamling (2009), 102 sider

JUS5420/JUR1420 Forsikringsrett

Hjelpemiddel

Norsk sjøforsikringsplan - Nordic Plan 2016 - Studentutgaver Logg inn i Fronter for det enkelte emne for å bestille disse gjennom Bokbyen

Nordisk sjøforsikringsplan 2016, 162 sider 
 

JUS5404 Sjørett: Ansvar & forsikring

JUS5420/JUR1420 Forsikringsrett

Hjelpemiddel

Nordic Plan 2016, 172 sider
 

JUR5402 Maritime Law: Liability & Insurance

JUS5450/JUR1450 Marine Insurance

Hjelpemiddel

Av Camilla Arnøy, Ida Stabrun
Publisert 31. jan. 2011 16:33 - Sist endret 8. jan. 2016 17:35