Nettselskaper og systemansvar i kraftsystemet

- Jeg havnet på energiretten på grunn av mitt engasjement for klima- og miljøspørsmål, sier Gro Grytli Mostuen. Selv om temaet mitt ikke angår direkte miljørettslige problemstillinger, gir den meg et godt grunnlag for å jobbe med klima-, miljø- og energirett.

Gro Grytli Mostuen er vit.ass innen energirett (Foto: UiO)

Gro forteller at hun ønsket å finne ut av hvordan kraftmarkedene må organiseres for å kunne tilrettelegge for mer fornybar energiproduksjon. 

- Jeg skriver om kompetanse- og ansvarsfordeling blant nettselskaper og den systemansvarlige i kraftsystemet. Arbeidstittelen er "EU-rettslig perspektiv på systemansvaret: Implementering av tredje energimarkedspakke med sideblikk til nettkodene."

Det er mye som skal klaffe når elektrisk energi overføres fra produsent til forbruker, forteller Gro.

- Grunnen til det er at energien ikke kan lagres, og at det alltid må være samsvar mellom forbruk og produksjon. Derfor er det utnevnt en systemansvarlig, Statnett, som kontrollerer dette systemet og kan justere produksjon opp og ned dersom det er behov for det. Nettselskapene er de som eier og driver nettet og som har ansvar for at strømmen leveres til kunden når den skal til den kvaliteten som er avtalt eller fremkommer av lov og forskrift.

- Oppgaven er et forsøk på å kartlegge reglene som styrer dette: EU-rettslige, avtalebaserte og forvaltningsrettslige regler i samspill. Så langt er konklusjonen at det er et fragmentert regelverk som på en del områder utfordres av nye regler fra EU. Det er store endringer på gang, og gjennom oppgaven lærer jeg mye om rettsgrunnlaget for den samfunnskritiske infrastrukturen som strømnettet utgjør. 

- Noe av det beste med å være vit.ass er miljøet blant vit.assene. Her er det en fin blanding av folk jeg ikke kjente fra før, som støtter hverandre, diskuterer hverandres problemstillinger og holder motet oppe når det butter imot.

- I tillegg er det spesielt kult å overvære og delta i diskusjonene i lunsjen hvor professorene braker sammen, hvor vi kan lære av deres erfaringer og få viktige innblikk i en lang karriere som jurist. Det er veldig mye kunnskap som sitter i veggene på avdeling for petroleums- og energirett, og det er veldig gøy å være en del av dette miljøet.

Emneord: energirett, kraftmarkedet
Publisert 13. mars 2018 18:01 - Sist endret 14. mars 2018 15:28