Tunneler og energibrønner

Marie Engebakken Kvam er vit.ass på ekspropriasjonsprosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Naturressursgruppa. Marie har vært interessert i eiendom og naturressurser lenge, og da var vit.ass stillingen i naturressursgruppa et enkelt valg.

Marie Engebakken Kvam er vit.ass og skriver om naturressurser og inngrep i grunnen. (Foto: UiO)

Temaet for Maries avhandling er inngrep i undergrunnen. Hovedperspektivet er tunnel i konflikt med private energibrønner. Tunnelinngrep reiser dagsaktuelle og interessante spørsmål knyttet til naturressurser, eiendom og planlegging i 3D.

- Samfunnsnyttig samferdsel i undergrunnen kommer stadig oftere i konflikt med miljøvennlig energiforsyning til overflateeiendommene, forteller Marie. Perspektivet i avhandlingen er bredt og omfatter både offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger. Selv om «tunnelinngrep» er et relativt snevert fagfelt reiser tema klassiske og tverrfaglige problemstillinger.

- Å skrive en ettårig masteroppgave er en god mulighet til å fordype seg i et valgfritt tema, forteller hun. Som vitenskapelig assistent får man god oppfølging og veiledning underveis. - Miljøet blant vit. assene er veldig godt og man blir tidlig kjent med nye og gamle vit.asser på felles fester og arrangementer. Man får også anledning til å delta på sosiale og faglige arrangementer i regi av Universitetet og andre aktører.

- Jeg har hatt et lærerikt og morsomt år, som kan gi et godt inntrykk av hva man ønsker å gjøre etter studietiden.

Emneord: tunneler, energibrønner, erstatningsrett, Ekspropriasjonsrett, Naturressurser
Publisert 13. mars 2018 18:01 - Sist endret 9. mai 2018 11:52