Publikumstjenester

Nordisk institutt for sjørett tilbyr ikke juridiske rådgivning eller andre publikumstjenester.