IT-tjenester

IT-støtte er flyttet fra lokal enhet/institutt til fakultetet

Alle IT-henvendelser sendes til nytt kontaktpunkt:

e-post: it-hjelp@jus.uio.no

eller for hastesaker tlf. 228 50001

 

IT-tjenester ved Det juridiske fakultet

Gå til IT-tjenester ved Det juridiske fakultet

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp med IT-tjenester fra noen, men vet ikke hvem?