Forbered deg på yrkeslivet: ELSAs forhandlingskonkurranse

Studentforeningen ELSA Oslo arrangerer flere konkurranser som simulerer situasjoner fra juristers arbeidsliv. Hør om hva forhandlingskonkurransen går ut på og hvordan studentdeltagerne forberedes.

ELSAs nasjonale forhandlingskonkurranse gir jusstudentene mulighet til praktisk trening i forhandlinger og forhandlingssituasjoner. Forhandlinger foregår daglig på flere livsområder, og er en vesentlig del av advokaters arbeidshverdag. Deltakelse i forhandlingskonkurransen er med på å gi studentene anledning til å trene på forhandlinger i trygge rammer med fokus på case-løsning. Forut for forhandlingskonkurransen avholder ELSA Oslo kurs i forhandlingsteori og case-løsning i samarbeid med eksternt advokatfirma.

I forhandlingskonkurransen møtes to og to lag for å forhandle. Lagene representerer ulike interesser, hvor siktemålet er å benytte forhandlingskompetansen fra kursdagene for å avklare hvorvidt det er mulig å komme frem til et fremforhandlet resultat. Her er det i mindre grad den juridiske kompetansen som er avgjørende; det er evnen til å forhandle og benytte forhandlingsteorien praktisk, som står på dagsorden. Dommerpanelet i den nasjonale forhandlingskonkurransen består av bl.a. jurister, politikere og næringsdrivende.

Både i den lokale og den nasjonale forhandlingskonkurransen forberedes studentene med coacher fra eksterne advokatfirmaer. Faglig ansvarlig for forhandlingskonkurransen i Oslo, advokat Henrik Schumann Sager fra Advokatfirmaet Ræder AS, og Raha Moafi fra ELSA Oslo, forteller mer om kursdagene og konkurransen; hva som venter deltagerne, og hvorfor det fokuseres på forhandlinger etter «Harvard-modellen».

Publisert 13. jan. 2020 14:07 - Sist endra 15. jan. 2020 14:38