Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangement

 • Trial lecture: Rosa Manzo 1. okt. 2020 00:00

  Master of Laws Rosa Manzo will give a trial lecture for the prescribed topic: Climate change and human rights.

 • Naturressurslunsj utgår 2.10. pga Rosa Manzos disputas - se lenke nedenfor 2. okt. 2020 11:00
 • rosa-manzo-200 Disputas: Rosa Manzo 2. okt. 2020 11:15

  Master i rettsvitenskap Rosa Manzo ved Instiutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Equity as a legal concept and its role in the development of international law on climate change

  Disputasen vil foregå på engelsk

 • martin-klausen-pfqucmgdrhe-unsplash PhD seminar on Companies and Markets 2020 5. okt. 2020 10:00

  The topic of this year’s PhD seminar is "Nordic Company Law: Expanding the Horizon".

  Because of the Covid-19 situation the seminar will be held via Zoom only. Link will be sent out to all participants.

 • hender-klode Instituttlunsj: Klima og barns rettigheter 6. okt. 2020 12:00

  Christina Voigt og Kirsten Sandberg innleder, og instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

 • da-og-dm Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis 6. okt. 2020 12:15

  Velkommen til tirsdagskaffeseminar med Nina Sunde!

 • PluriCourts Lunch Seminar: The Role of Systemic Interpretation in Trade and Investment Disputes 7. okt. 2020 12:15

  PluriCourts lunch seminar with Ph.D. candidate Nicola Strain.

 • Trial lecture: Aled Dilwyn Fisher 8. okt. 2020 10:15

  Aled Dilwyn Fisher will give a trial lecture for the prescribed topic: The Indian National Rural Employment Guarantee Act ( NREGA), living rights, hegemony and socio-ecological crises in India

 • aled-fisher-200 Disputas: Aled Dilwyn Fisher 8. okt. 2020 11:30

  Aled Dilwyn Fisher har vært tilknyttet ph.d.- programmet European doctorate in law and development (EDOLAD). Han vil forsvare sin avhandling for graden ph.d som er en fellesgrad mellom Universitetet i Edinburgh og Universitetet i Oslo: Levende rettigheter på en døende planet: Rollene til lovfestede rettigheter i utvikling og systemendring i møte med sosiale og økologiske kriser gjennom Indias National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

  Original tittel: Living rights on a dying planet: The roles of legislated rights in development and systemic change in response to socioecological crises through the Indian National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

  Disputasen vil foregå på engelsk.

 • Dobbel naturressurslunsj om rettsspørsmål knyttet til klimaspørsmål 9. okt. 2020 12:00

  Hannah Cecilie Brænden kl. 12-13: Mastergradsavhandling om klimaendringenes betydning for retten til liv og helse og om Parisavtalen påvirker enneskerettighetene.

  Hans Morten Haugen kl. 13-14: Forvaltningsrettslige feil i behandlingen av klimarelevante saker, om f eks flyplasser og oljeutvinning eller -leting

 • padavis- Midway assessment - Regulating Cryptography: Rationale and Limits 13. okt. 2020 10:00

  PhD candidate Peter Alexander Earls Davis at the Department of Private Law will present his PhD project: "Regulating Cryptography: Rationale and Limits".

 • nav-logo Instituttlunsj (utvidet): NAV-saken 13. okt. 2020 13:00

  Utvalget som har gransket NAV-saken, leverte 4.august i år sin rapport, NOU 2020: 9 Blindsoner.

  Utvalgets leder professor Finn Arnesen, Senter for Europarett, innleder om arbeidet med rapporten.

 • colourbox Aktuell insolvensrett 14. okt. 2020 09:00

  Halvdagsseminar, der UiO i samarbeid med Konkursrådet gir en oppdatering om aktuell insolvensrett.

  Grunnet Covid-19 er det adgangsbegrensning i Gamle Festsal og derfor et begrenset antall plasser. Det blir også mulighet for å delta digitalt. Påmelding innen 7.10. Se nedenfor! Vær rask om du ønsker å delta fysisk!

 • PluriCourts Lunch Seminar: ITLOS in the dispute settlement landscape 14. okt. 2020 12:15

  PluriCourts Lunch Seminar with professor of law and judge at the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Liesbeth Lijnzaad.

 • gemma-evans-unsplash Regulating Business in Times of Turbulence: Thinking out of the Box for a Sustainable Future 15. okt. 2020 10:00

  Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars celebrates its fifth anniversary in 2020. Daughters of Themis is a network for scholars in all areas of scholarship pertaining to business, including law, economics, management and administration, political science, sociology and natural sciences. We are pleased to announce our first Quinquennial conference.