Aktuelt

Aktuelle saker

 • at-bookshelf-1-lowres SMRs nye senterleder: Med vekt på forskningsforankret mangfold 13. aug. 2018 09:17

  -Menneskerettighetsvernet, både nasjonalt og internasjonalt, er vel tjent med forskere som tilnærmer seg konvensjonene og rettslig praksis utfra ulike faglige ståsteder. Samt at undervisning, feltarbeid, internasjonalt nettverksarbeid, skolering og opinionsdannelse forankres i forskning med et flerfaglig perspektiv. Det er dette som er Norsk senter for menneskerettigheters (SMR) store fortrinn: En vel fundert og flerfaglig orientert vitenskapelig tilnærming som grunnpremiss for all aktivitet.

 • studiestarth16 Framleis høge poenggrenser 19. juli 2018 13:05

  Dei nye studentane som kjem til Det juridiske fakultet i august har passert eit trongt nålauge. Poenggrensa er framleis høg, og høgare enn i 2017.

 • nordrum-klarsprak Norges første klarspråk-jurist 27. juni 2018 08:43

  Som nyansatt faglig ansvarlig for Klarspråkprosjektet er Jon Christian Fløysvik Nordrum antagelig den første universitetsjurist med klarspråk som definert fagfelt.

 • Dette mente studentene om Lovdata Pro på eksamen 25. juni 2018 12:21

  Jusstudenter gjennomførte nylig den første eksamen hvor Lovdata Pro kunne brukes som digitalt hjelpemiddel. Det var en svært positiv opplevelse, ifølge en spørreundersøkelse blant eksamenskandidatene.

Arrangement