Lovlab og Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU)

I høst kunne studenter for første gang prøve seg i Lovlab'en. Med mandat fra eksterne oppdragsgivere, jobbet de frem og overleverte utredninger innen temaer som klima, fri rettshjelp og digital forvaltning.

Bildet kan inneholde: font, tekst, logo, triangel, design.

I en lovlab lager studentene utredninger, med forslag til generelle regler for en oppdragsgiver. Arbeidet resulterer i en utredning som svarer på oppdragsgivers mandat. Utredningene blir publisert og inngår i fakultetets nye serie; Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU).

Lovlaben er inspirert av det som i USA kalles "legal clinics". En slik undervisnings- og arbeidsform gjør at studentene lærer på en helt annen måte enn i tradisjonelle forelesninger: Studentene deltar i reelle og aktuelle prosesser i samfunnet, og får en dypere forståelse av sin rolle som jurister.

I tillegg er lovlabene samfunnsnyttige, ved at interesseorganisasjoner eller forvaltning kan få støtte til regelutredning og regelutforming.

JOU - Jusstudentenes offentlige utredninger - forsidene til de fire utredningene fra høsten 2019.

Lovlab gjennomføres i emnet JUS5502 - Lovgivningslære. Utredningene, eller JOU'ene, som ble laget og overrakt oppdragsgiverne i høst var:

  • Lex Digitalis: Hendelsesorientert tildeling av velferdsytelser (JOU 2019 nr 2)
  • Klimalov for kommuner (JOU 2019 nr 3)
  • Mikromobilitet og nye utfordringer - Om bruk og utleie av el-sparkesykler (JOU 2019 nr 4)
  • Ny rettshjelpslov - En rettshjelpsordning som trygger rettssikkerheten i velferdsstaten Norge (JOU 2019 nr 5)

Ansvarlig faglærer Jon Christian F. Nordrum presenterer. Lovlab-studentene Susanne Eriksen, Marie Legernes Teigen og Karin Johanne Nordby presenterer JOU 2019: 3 Ny klimalov for kommuner.

Les mer om Lovlab og emnet JUS5502

Publisert 13. jan. 2020 14:05 - Sist endra 13. jan. 2020 22:37