Rettsteknologi-lab

Kom og test ut ny rettsteknologi utviklet av studenter, og prøv deg selv på rettslig koding! Vi kjører to sesjoner oppstart kl 13.00 og kl 14.15

(illustrasjon: Shutterstock)

Rettsteknologi er et fagområde i vekst: i økende grad brukes programmering, maskinlæring og andre digitale verktøy i juridisk sektor. Det kan være for å effektivisere arbeidet til advokaten eller saksbehandleren, eller for å gjøre juridiske tjenester tilgjengelige for flere. Stadig flere juridiske beslutninger fattes helt eller delvis i automatiserte systemer.

Teknologi og innovasjon er også på vei inn i jusstudiet. Vi utdanner fremtidens jurister, og disse må kunne utvikle og bruke rettsteknologi i sitt fremtidige virke.

På fakultetet har CELL (Centre on Experiential Legal Learning) et eget undervisningsprosjekt - Den digitale jurist - hvor ansatte og studenter har utviklet rettsteknologi. Test ut slik teknologi og se innovasjonsprosjekter. Vi presenterer blant annet:

  • «PayDay»-app’en, hvor du kan sjekke om lønnstrekk er lovlige
  • «ArveBot», hvor du kan finne ut hvem i familien har arverett og til hvor mye
  • «Just-Bot», hvor du kan klage til den europeiske menneskerettigheterdomstolen.

Du kan også prøve deg på rettslig koding med programmet Neotalogic, en «applikasjons-bygger» for deg som ikke kan koding. Programmet vil bli tatt i bruk i undervisning på jusstudiet i nær fremtid.

  • Oppstart av hver sejsjon med presentasjon av teknologi og innovasjonsprosjekter: Undervisningsrom 3248
  • Etter hver presentasjon kan du prøve deg på koding på PC-rom 3101

Professor Malcolm Langford presenterer, sammen med studentene Katarina Torgersen, Yuan Pan, Christiane Hunsbedt, Inge Sandstad Skrondal, Lelia Marcau og Sophia Wulff.

Publisert 8. jan. 2020 09:10 - Sist endra 15. jan. 2020 13:54