Æresdoktorforelesninger ved Det juridiske fakultet

Justisråd Johnny Herre (Högsta domstolen, Sverige) og professor Nicola Lacey (London School of Economics) utnevnes til æresdoktorer ved UiO, og vil i den anledning holde forelesninger.

Bilder av Johnny Herre og Nicola Lacey utnevnes til æresdoktorer ved UiO

Johnny Herre og Nicola Lacey utnevnes til æresdoktorer ved UiO. Foto: Mikael Lundström og Lucy Wallace.

Program

  • 14.15-15: Johnny Herre holder forelesning med tittelen "Något om skillnaderna mellan att vara domare i Högsta domstolen och att vara skiljedomare i kommersiella tvister"
  • 15-15.15: Pause 
  • 15.15-16: Nicola Lacey holder forelesning med tittelen "Criminal Justice and Social (In)justice" 

Æresdoktorforelesningene er åpne for alle.


Om æresdoktorkandidatene 

Johnny Herre har vært ved Högsta domstolen, Sveriges Høyesterett, siden 2010. Han har doktorgrad i juss fra Handelshögskolan, hvor han også har vært dosent og professor. Den akademiske karrieren har vært utgangspunkt for Herres arbeid i Högsta domstolen, men han har samtidig en solid praktisk tilnærming. Han er en av de fremste voldgiftsdommerne i Norden

Nicola Lacey er Professor of Law, Gender and Social Policy ved London School of Economics. Hun har gitt betydelige faglige bidrag til blant annet strafferett, likestillingsrett og rettsteori. Hennes mest kjente bok er A Life of H.L.A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream, en biografi om den kjente britiske rettsteoretikeren H. L. A. Hart.

UiOs æresdoktorgrad gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere. Den tildeles uten at kandidaten har forsvart en avhandling i disputas. UiO har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824. De utnevnes som regel hvert tredje år ved UiOs årsfest i september.

 

Publisert 30. juni 2022 10:52 - Sist endra 30. juni 2022 10:52