Jurist – En verden av muligheter

Hvilke tanker har du om din fremtidige karriere? Bli inspirert av ti jurister med ulike utgangspunkt, og med ulike veier til der de er i dag.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, hud.

Møt jurister med vidt forskjellige karrierer i en panelsamtale, hvor de forteller om bakgrunn, valg og om hvordan de havnet der de er i dag. De viser deg at du som jurist har en verden av muligheter. Og at veien kan bli til når du går.

Etter panelsamtale møter du paneldeltagerne for en uformell prat, med kaffe, frukt og kjeks.

Vi markerer kvinnedagen med et rent kvinnelig panel.

Program:

  • Kl. 14.00: Presentasjon og panelsamtale
  • Kl. 15:30: Mingling og servering av kaffe, frukt og kjeks

Livestream:

Panelet


Portrett av Sara Eline

Sara Eline Grønvold

Spesialrådgiver, Redd Barna

Sara har vært daglig leder i JURK, og har jobbet som forsvarer i Advokatfirmaet Staff. Hun skrev boken "Barn og personvern" sammen med Morten Hendis, og er en aktiv samfunnsdebattant.


Helene Lindblad Walløe

Rådgiver, Norges Røde Kors

Walløe har bakgrunn fra Hæren, som militærjurist og rådgiver til hærsjefen. Faglig har hun konsentrert seg om humanitærretten.


Portrett Sonia Nemati

Sonia Nemati

Juridisk rådgiver, Antirasistisk senter

Nemati jobber ved Antirasistisk Senter i en avdeling som heter Rettigheter og Antidiskriminering. De viktigste arbeidsoppgavene hennes er å gi rådgivning og bistand til personer som opplever diskriminering eller rasisme. Under hennes studietid var hun frivillig på Stella Røde Kors Kvinnesenter og praktikant i Norges Røde Kors.


Portrett av BlertaBlerta Jakupaj

Advokatfullmektig MNA, HELP

Jakupaj kom til Norge som flyktning når hun var elleve år, da hennes familie flyktet fra krigen i Kosovo i 1999. I tillegg til å ha gjennomført Master i rettsvitenskap, har hun en bachelor i kriminologi. Hun har jobbet i kriminalomsorgen. I HELP jobber hun med avhendingsrett, fast eiendom og kontraktsrett.


Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, smil.Kamila Halvorsdatter Kolshus

Underdirektør i Utenriksdepartementet, Sentral kontrollenhet

Kolshus har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i Utenriksdepartementet (UD). Hun har blant annet jobbet med internasjonal humanitær- og strafferett, menneskerettigheter, korrupsjon, nedrustning, sanksjoner og terrorfinansiering, men også ansvarlig næringsliv og arbeidsrett. Hun har vært utestasjonert i Hong Kong, Wien og Kampala. Før UD jobbet hun halvannet år i Rikstrygdeverket.


Anja Elisenberg 

Avdelingsdirektør, Klima og Miljødepartment

Hun har lang erfaring fra offentlig sektor og leder i Havseksjonen i Klima – og miljødepartementet. Hun har vært norsk delegasjonsleder til forhandlinger under flere internasjonale konvensjoner for bevaring av havmiljøet. Hun har også tidligere erfaring fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.


Bildet kan inneholde: halskjede, panne, nese, kinn, leppe.Elin Mack Løvdal

Advokat og partner, Advokatfirmaet CLP

Mack Løvdal startet karrieren i Forsvarsdepartementet, og jobbet med langtidsplanen i Forsvaret og lov om personell i forsvaret. Har jobbet ti år i Advokatfirmaet BAHR, med eiendomsrelaterte oppdrag, finansiering og selskapsrett. Hun er en av initiativtakerne til mangfoldsprosjektet Styrelisten (www.styrelisten.com), et pro-bono tiltak som kobler potensielle styremedlemmer med selskaper og styrer.


Siri Johanne Krafft

Head of Legal Project Finance, Pareto Securities AS

Krafft har lang erfaring innen transaksjoner og finansregulatorisk rammeverk. Hun har tidligere jobbet som advokat i Wikborg Rein og Thommessen, og som juridisk rådgiver i både Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet. Hobbyer er ski og dans.


Helen Engebrigtsen

Dommer, Oslo tingrett

Startet karriere innen forretningsjus, først i Thommessen, så i Orkla fra 2007. Utnevnt som dommer i 2019. Ved siden av dommerjobben leder hun transportklagenemnda for fly, samt ankenemnden for rådet for legemiddelinformasjon. Er også nestleder for Næringslivets Konkurranseutvalg, samt Utvalgsleder i Fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM). På fritiden er hun glad i å ri og gå på ski.


Portrett av GiudittaGiuditta Cordero Moss

Professor, Institutt for privatrett, UiO

Giuditta Cordero-Moss har utstrakt praktisk erfaring innenfor internasjonale kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift, og publiserer og foreleser i Norge og internasjonalt. Hun har flere verv i Norge og internasjonalt, blant annet er hun nestleder i Finanstilsynets styre og medlem i Det internasjonale handelskammerets domstol. På oppdrag for Justisdepartementet skrev hun utredningen om lovvalgsregler på formuerettens område. Hun blir jevnlig oppnevnt som voldgiftsdommer i internasjonale tvistedomstoler.

Publisert 22. feb. 2022 12:32 - Sist endra 3. mars 2022 14:48