Lokal beredskapsplan

Det juridiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det juridiske fakultet

Beredskapsarbeidet ved fakultetet ledes av dekanen. Fakultetet har en lokal beredskapsgruppe bestående av 9 ulike roller og deltakere.

Publisert 21. feb. 2017 15:01 - Sist endret 19. apr. 2018 12:28