Helse, miljø og sikkerhet

På den sikre siden

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer. Ledelsen ved UiO oppfordrer alle ansatte og studenter til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innholdet!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentralen

22 85 66 66

Ring nødetatene først, så vakt- og alarmsentralen

Førstehjelpskurs

Kurs arrangert av fakultetet.
Kurs arrangert av UiO.

Hjertestarterregisteret

Det offentlige Hjertestarterregisteret er synlig i 113-sentralene og driftes av helsemyndighetene.

Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Utvalget følger opp ansatte og studenters sikkerhet, helse og velferd, og deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet ved fakultetet. LAMU diskuterer og gir råd i omstillings- og flytteprosesser, og behandler også skade- og ulykkesmeldinger.