Vernerunder

Vernerunde er en arbeidsmiljøkartlegging av de fysiske forholdene på arbeidsstedet. Vernerunder skal gjennomføres årlig.

Universitetet i Oslo har en felles prosedyre for gjennomføring av vernerunder.

Fakultetet har utarbeidet en sjekkliste som skal benyttes ved vernerunder.