Sakskart til møte 1/2011 i fakultetsstyret

Torsdag 17. februar, kl 1215-1500, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Lunsj fra kl 1200.

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 9.12.2010

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 9.12.2010

Vedtakforslag:

Protokollen fra styremøtet godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap 31.12.2010

Vedlegg (pdf):

 1. Regnskapsrapport basis
 2. Regnskapsrapport efp
 3. Ledelseskommentar

Vedtaksforslag:

Styret godkjennner det fremlagte regnskapet.

 

Orienteringssaker

Sak 3 ERC-prosjekt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Prosjektleder, professor Katja Franco Aas, holder presentasjon for fakultetsstyret.

 

Sak 4 Orienteringssaker

 • a) Budsjett 2011. Vedlegg (pdf).
 • b) Budsjett 2012 – innspill fra Det juridiske fakultet. Vedlegg (pdf).
 • c) Jusstudiet i endring – brev fra studiedekanen til fakultetets lærere. Vedlegg (pdf).
 • d) Sidegjøremål. Vedlegg (pdf).
 • e) Internt handlingsrom. Vedlegg (pdf).
 • f)  Utredning vedrørende behov for jurister. Vedlegg (pdf).
 • g) Fordeling av studieplasser. Muntlig orientering.
 • h) Årshjul for fakultetsstyret. Vedlegg (pdf).
 • i) Et krafttak for juridisk forskning - prosjektkatalog. Vedlegg (pdf).
 • j) Årsplan for Det juridiske fakultet 2011. Vedlegg (pdf).

 

Sak 5 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. desember at:

 • a) Emily Weitzenboek og Tobias Mahler tilsettes som postdoktorer ved IFP/SERI for 3 år med 10 % undervisningsplikt.
 • b) Isabel Mota Borges, Joanna Nicholson, Irina Eidsvold Tøien og Olav Haugen Moen tilsettes som stipendiater SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingene skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Hvis en av disse fire takker nei, skal søkeren som er rangert som nr fem vurderes nærmere.
 • c) Monika Lindbekk og Kjersti Lohne tilsettes som stipendiater SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingene skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Hvis en av disse to takker nei, skal søkeren som er rangert som nr tre vurderes nærmere.
 • d) Sigmund Book Mohn tilsettes som eksternfinansiert stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi for en periode på fire år med 25% undervisningsplikt. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
 • e) Nicolai B. Johansen tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på tre år.
 • f) Thomas Ugelvik tilsettes som eksternfinansiert postdoktor ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på tre år. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Lisa Westfelt.
 • g) Koen Wellens tilbys engasjement som forsker i 100 % stilling (SKO1109) for å utføre forskning knyttet til Kinaprogrammet ved SMR. Wellens har vært ansatt sammenhengende mer enn 4 år og får tilbud om kontrakt uten sluttdato.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 20. januar at:

 • a) Maryke Nuth tilsettes i toårig eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Ragnhild Sollund gis opprykk til professor innen fagområdet kriminologi med virkning fra 15. september 2010.’
 • c) Morten Bergsmo tilbys forlenget engasjement i 20 % i midlertidig forskerstilling (SKO 1108) i perioden 01.01.11-31.12.11 for å utføre forskning og rådgivning til Legal Tools programmet.

 

Sak 6 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 10. februar 2011

Benedicte Rustad, Fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, Seksjonssjef

 

 

Publisert 10. feb. 2011 14:59 - Sist endra 21. okt. 2011 10:17