Sakskart til konstituerende møte i fakultetsstyret

Tirsdag 10. januar 2012 kl 1600, Kollegieværelset 1. etg Urbygningen/DA

Sak 1 Oppnevning av Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)

Vedlegg (pdf):

  1. Fremleggsnotat
  2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 23-24

Vedtaksforslag:

Følgende oppnevnes som representanter til Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) med funksjonstid 01.01.12-31.12.15: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Ole-Andreas Rognstad og Per Arne Krumsvik. Vararepresentantene til de faste vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte oppnevnes også som vararepresentanter til ITU.

Juridisk studentutvalg utpeker egen representant med personlig vararepresentant til ITU.

 

Sak 2 Møtetider 2012

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetidspunkt for 2012:

  • tirsdag 14. februar, kl 12-15
  • tirsdag 24. april, kl 12-15
  • torsdag 14. juni, kl 12-15
  • torsdag 18. oktober, kl 12-15
  • tirsdag 11. desember, kl 12-15

 

Sak 3 Orienteringssaker

  • a) Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016. Vedlegg (pdf)
  • b) Årsplan 2012-2014 for Det juridiske fakultet. Vedlegg (pdf)
  • c) Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet. Vedlegg (pdf)

 

Sak 4 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 4. januar 2012

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 4. jan. 2012 10:17 - Sist endra 4. jan. 2012 10:29