Sakskart til møte 3/2014 i fakultetsstyret

Tirsdag 17. juni, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen.

Lunsj fra kl 1200, møtestart kl 1215.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. april 2014

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

 1. Protokoll fra styremøtet 8. april

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 8. april godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap for 1. tertial

Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs styringskart)
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs styringskart)
 3. Ledelsesvurdering 30.4.2013
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar regnskapet og ledelsesvurderingen for 1. tertial 2014 til orientering.

 

Diskusjonssak

Sak 3 Hovedprioriteringer for årsplan 2015-2017

Arkivsaksnr. 2014/5111

Vedlegg (pdf):

 1. Diskusjonsnotat

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Saker som må meldes til styret før behandling. (arkivsaksnr.2014/2303). Vedlegg (pdf).

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status areal.
 • b) 3+2-modell.

 

Sak 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 30. april at:

 • a) Catherine Banet tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. (Arkivsaksnr. 2013/4572).

 

Sak 7 Fullmaktssaker

 • Dekanen fattet 18.03.14 vedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad - Gentian Zyberi (arkivsaksnr. 2014/3832). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 18.03.14 vedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad - May-Len Skilbrei (arkivsaksnr. 2014/3867). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 04.04.14 vedtak om tilsynssensor for Bachelorstudiet i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet og Masterstudiet i Forvaltningsinformatikk 2014-2018 (arkivsaksnr. 2014/625). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 04.04.14 vedtak om rettelse i Regler for godskrivning om maksimalt antall veiledningstimer i doktorgraden (arkivsaksnr. 2008/1679). Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

 

 

Det juridiske fakultet, 10. juni 2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

 

 

Publisert 10. juni 2014 09:39 - Sist endra 10. juni 2014 09:44